សាព័ត៌មានវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ

(VOVworld)-លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ នៅវៀតណាមកំពុង ប្រ
ព្រឹត្តទៅសកម្មភាពជាច្រើន សំដៅឆ្ពោះទៅរំលឹកខួបលើកទី៩០ឆ្នាំនៃទិវាសារ
ព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាម (ថ្ងៃទី២១មិថុនា)។ ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ សាព័ត៌
មាន បដិវត្តន៍វៀតណាម មានការអភិវឌ្ឍន៍ដោយឥតឈប់ឈរ រួមចំណែកជម្រុញ​ បុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។

        នាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ សាព័ត៌មានវៀតណាមមានការរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់ រហ័សទាំងអំពីគុណភាពនិងបរិមាណ។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ក្រសួង ផ្នែក
សមូហភាពនានា ពីមជ្ឈឹមដល់តំបន់ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន គ្រប់សមាសភាពក្នុងសង្គម សុទ្ធតែមានកាសែតដោយឡែករបស់ខ្លួន។

សាព័ត៌មានវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ - ảnh 1
សាព័ត៌មានវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ

       សាព័ត៌មានជាវេទិការការពារផលប្រយោជន៍និងសេរីភាពរបស់ប្រ
ជាពលរដ្ឋ

        រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅទូទាំងប្រទេសមានស្ថាប័នសាព័ត៌មានចំនួន
៨១២ ដោយមានផលិតផលបោះពុម្ភផ្សាយចំនួន១.០៨៤ ។ ទូទាំងប្រទេស
មានស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍មជ្ឈឹមនិងតំបន់ ចំនួន៦៧កន្លែង។ អ្នកកាសែតមាន
ចំនួនជាង១៩ពាន់នាក់ដែលជានិច្ចកាល ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់
បំពេញអាជីពក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់។

        នៅវៀតណាម សាព័តមានជាវេទិកានិងជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារ
ផលប្រយោជន៍ សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់។ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប សុទ្ធតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលើគ្រប់វិស័យនៃជីវភាពរស់នៅ តាមរយៈប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងនោះមានសាព័ត៌មានផង។

        សាព័ត៌មានបង្កើតរបៀងគតិយុត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេរី

        ចាប់តាំងពីបក្សកុម្មុនិស្តវៀតណាមផ្តួចផ្តើមគំនិត ដឹកនាំកិច្ចការផ្លាស់ប្តូថ្មី
និង ធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិមក រដ្ឋវៀតណាមបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិ
សេស ទៅ លើបញ្ហាសេរីភាព បើកចំហ និងតម្លាភាព ព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈ
ងាយស្រួល បំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដំណើរសកម្មភាព។ សកម្ម
ភាព១ក្នុង ចំណោមសកម្មភាពដែលបានសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវាយ
តម្លៃខ្ពស់គឺ ស្ថាប័នវិទ្យុទូរទស្សន៍នានា ជានិច្ចកាលផ្សាយបន្តផ្ទាល់រាល់សម័យ
សួរដេញដោល របស់សមាជិកស​មាជិការសភា សម្រាប់សមាជិករដ្ឋាភិបាល
ព្រមទាំងនាយករដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល។អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើកទី៤ គណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈឹម បក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាម (នីតិកាលទី១១) រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់
បានចូលរូមវេទិការ “ប្រ ជាជនសួរ-រដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយ” យ៉ាងហ្មត់ចត់ ដែលបានផ្សាយ
ជាប្រចាំលើប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

        សំដៅឆ្លើយតបនឹងការទាមទារថ្មីរបស់ប្រជាជន​អំពីការបង្កើនលក្ខណៈ តម្លា
ភាពព័ត៌មាន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល បានផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិលំអិត អំពី យន្ត
ការបញ្ចេញមតិ ផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ស្ថាប័ននៃក្រសួង ស្ថាប័នស្មើក្រសួង ស្ថាប័នក្រោមឧិវាទរដ្ឋាភិបាល។ល។ តាមនោះ ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល បានផ្តល់ ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពបញ្ជាណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈ១ខែម្តង។ ក្រសួង ស្ថាប័នពោលខាងលើ ក៏មានភារកិច្ចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ទាន់ ស្តីពីមតិរបស់ប្រជាពល រដ្ឋ និងឆ្លើយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនាទី “មតិមិត្តអ្នកអាន” ឬ “មតិមិត្តអ្នកស្តាប់”
របស់សាព័ត៌មាន និងវិទ្យុនានា។

        ក្នុងតួនាទីឆ្លុះបញ្ជាំង និងចូលរួមការបដិវាទសង្គម សាព័ត៌មានបដិវត្តន៍ វៀតណាមបានក្លាយទៅជាកាណាល់ព័ត៌មានសំខាន់ ដើម្បីស្ថាប័នមានសមត្ថិ
កិច្ចនានា ពិគ្រោះយោបល់ បំពេញបន្ថែម​នូវគោលមាគ៌ា ការផ្តូចផ្តើមគំនិតរបស់
បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋ ឲ្យសមស្របនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាជន។

        តាមរយៈ៩០ឆ្នាំអភិវឌ្ឍន៍សរឲ្យឃើញថា សាព័ត៌មានវៀតណាម បង្កើតបាន ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ ដើម្បីមានសកម្មភាពសេរី ទទួលបានសមិទ្ធិដ៏ធំធេងពីមួយថ្ងៃ
ទៅមួយថ្ងៃ រួមចំណែកសកម្មចូលក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ