អនុវត្តភារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

          (VOV)_ឆ្នាំ ២០១៧ វៀតណាមបានដាក់គោលដៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ​ទទួល
បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៦,៧% ធានាសុខុមាលភាពសង្គម។​ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ច​ទាំង
នេះ ចាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំថ្មី ២០១៧នេះ រដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ក្រសួង ​ស្ថាប័ន តំបន់ 
បាននាំចេញកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើន។

អនុវត្តភារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
អនុវត្តភារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

គោលដៅសំខាន់បំផុតចំនួន៣ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះគឺកំណើន GDP ៦,៧% ​អតិផរ
ណាគិតជាមធ្យម៤% និងថវិកាត្រូវធានាពីមជ្ឈឹមដល់មូលដ្ឋាន។ រដ្ឋាភិ​បាលវៀតណាម
បានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តគោលដៅទាំងនេះ តាមរយៈការអនុវត្តភារកិច្ច
ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧។ គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងតំបន់ក៏​ត្រូវនាំចេញដំណោះស្រាយ
ជាក់ស្ដែង​នានា។ 

          ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល

        នៅក្នុងសន្និសីទអនឡាយ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ​ក្រុងទាំង៦៣​ក្នុងទូទាំង​ប្រ
ទេស ចាបពីថ្ងៃទី២៨ដល់ថ្ងៃទី២៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក 
Nguyen Xuan Phuc បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភារកិច្ចសំខាន់​ចំនួន៣០ ​ត្រូវអនុវត្តក្នុង
ឆ្នាំ ២០១៧។ ខ្លឹមសារទាំងនេះបានបង្ហាញច្បាស់នូវការប្តេជ្ញាចិត្ត ខំប្រឹងប្រែងកែលំ
អរបរិយាកាសវិនិយោគ អាជីវកម្ម លើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និងកម្លាំងប្រ
កួតប្រជែងរបស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ធានាបំណុលសាធារណះក្នុងកំរិតសុវត្ថិភាព
 បំផុសចលនា​សន្សំសំចៃក្នុងសង្គមទាំងមូល។

          រួមជាមួយភារកិច្ចស្នូលទាំង៣០ដែលបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំចេញនេះ រដ្ឋាភិបាល
ក៏បានត្រៀមរៀបចំចេញផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ០១ស្ដីអំពីការអនុវត្តផែនការ
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងគំរោងថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០១៧។ តាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 លោក Vuong Dinh Hue ថា៖ពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ បានប្រមូលផ្តុំទៅលើការ
ធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញខ្លាំងដំណើរកំណែទម្រង់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច ធានាការ
អភិវឌ្ឍន៍លឿននិងចីរភាព។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue បានអោយ
​ដឹងថែម​ទៀតថា៖

          “ ក្នុងត្រីមាសទីមួយ ធនាគារជាតិត្រូវរាយការណ៍ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី អំពីគំ
រោងកាត់បន្ថយការរក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារនិងមាស ហើយមានគំរោងការណ៍​ប្រមូលផ្តុំ
មាស ប្រាក់ដុល្លារបំរើអោយខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ននិង​តំបន់ត្រូវអនុ
វត្តគំរោងថវិកា ២០១៧ និងផែនការវិនិយោគសាធារណះ ចាប់ពី​ប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំ។ 
បន្តរៀបចំខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដោយតភ្ជាប់ជាមួយការ​ផ្លាស់ប្តូររូបសណ្ឋានកំណើន។”

          ការស្រុះចិត្តគំនិតពីតំបន់ទាំងឡាយ

        ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ លោក Nguyen Duc Chung
បានអោយដឹងថា៖ ឆ្នាំ២០១៧ហាណូយនឹងក្តាប់ជាប់ការបញ្ជាណែ​នាំ​របស់រដ្ឋាភិបាល
 រួមសហការជាមួយគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីជំរុញដំណើរកែ​លំអរបរិយាកាសអាជីវ
កម្ម បង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់អង្គភាពអាជីវកម្ម ​បំពេញល្អការងារសុខុមាលភាព
សង្គម។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ លោក Nguyen Thanh
Phong បានអះអាងថា៖ ឆ្នាំ ២០១៧​ទីក្រុង​បានប្រមូលផ្តុំលើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពគោល
នយោបាយជួយឧបត្ថម្ភ ខំប្រឹងប្រែងបង្កើតសហគ្រាសថ្មីចំនួនប្រាំហ្មឺនអង្គភាព។ ទី
ក្រុងក៏ប្រមូលផ្តុំគ្រប់កម្លាំងដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ កែលំអរបរិយា
កាសវិនិយោគអាជីវកម្ម។ 

          រីឯ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ha Nam លោក Nguyen Xuan Dong
បានអោយដឹងថា៖

          “ ខេត្តនឹងរួមសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នដើម្បីរៀបចំមណ្ឌលឧស្សាហ​កម្មនៅ
ក្នុងខេត្ត។ អំពីយន្តការ គោលនយោបាយគឺជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម​បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
 មានយន្តការបង្កើតប្រភពកម្លាំង ដើម្បីបោះទុនវិនិយោគនៅ​មណ្ឌលឧស្សាហកម្ម 
Nam Cao។”

          តាមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Hai Phong លោក Nguyen Van
Tung ថា៖ ឆ្នាំ ២០១៧ទីក្រុងខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច ​សង្គមកិច្ច​នៅកំ
រិតខ្ពស់ ប្តេជ្ញាបង្កើតឡើងជំហានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា៖

          “ ឆ្នាំ ២០១៧ទីក្រុង ប្តេជ្ញាចិត្តទទួលអោយបានកំរិតកំណើនចាប់ពី១២,៥% 
ដល់១៣% ប្រមូលថវិកាបាន ២១៥០០ ពាន់លានដុង ខ្ពស់ជាង៤ពាន់លានដុងបើ
ប្រៀបនឹង​ឆ្នាំ២០១៦។ ទីក្រុងក៏វិនិយោគនិងចាប់ផ្តើមកសាងគំរោងការណ៍សំខាន់ៗ​ 
ដើម្បីបំរើការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចផងដែរ។”

          ឆ្នាំ ២០១៧ វៀតណាមត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេស ប៉ុន្តែដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការបញ្ជាណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏ដូច
ជាការស្រុះចិត្តគំនិត របស់តំបន់ទាំងមូលនេះ នឹងជាកម្លាំងចលករធំមួយ ដើម្បី​
វៀតណាមសម្រេចរាល់គោលដៅដែលបានដាក់ចេញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ