អាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ ជំរុញការជួបសន្ទនា ស្តីពីកម្មវិធីនុយគ្នេអ៊ែលើឧបទ្វីកូរ៉េ។

(VOVWORLD)-ការជួបសន្ទនា អាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាមានិតកូរ៉េលើកនេះគឺសំដៅអះអាងឡើញវិញនូវការព្រមព្រៀងទ្វេភាគី
ស្តីពីកម្មវិធីចម្រាញ់សារធាតុ Uraniនៃសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមា
និតកូរ៉េនិងការជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងរបស់អាមេរិកសំរាប់ព្យុងយ៉ាង។នោះក៍
ជាឧកាសសំដៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ
វិលត្រឡប់មកការចរចារ៦ភាគីស្តីពីបញ្ហានុយគ្លេអ៊ែដែលត្រូវផ្អាកខានកាល
ពីខែមេសារឆ្នាំ​២០០៩មក។តាមមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសង្កេតការណ៍ថានោះមិនមែន
ជាខ្លឹមសារថ្មីប្រៀបនឹងការចរចារមុននោះទេ។និងលទ្ឋផលប្រហែលជាព្យាករ
ណ៍ទុកជាមុនបាន។ប៉ុន្តែបណ្តាអ្នកវិភាកចាត់ទុកថាប្រការសកម្មបំផុតនៃការ
ជួបសន្ទនាលើកនេះគឺភាគីទាំង២នៅរក្សាបានការជួបសន្ទនាផ្ទាល់ដ៍ដែល។
ម៉្យាងទៀតតាមរយញនោះនឹងឃើញបាននូវគោលជំហរគោលនយោបាយ
របស់អាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េក្នុងការផ្ទេ
ប្រគល់សិទ្ឋិអំណាចនៅព្យុងយ៉ាង។ប្រការនេះត្រូវបានបញ្ជាក៉ពីការថ្លែងមតិ
របស់ប្រធានក្រុមចរចារអាមេរិក Glyn Daviesពេលទៅកាន់ប៉េកាំងនាថ្ងៃទិ២២
កុម្ភះថាលោផចង់ឃើញនូវសញ្ញាក្នុងគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​Kim
JongUn។ក្នុងពេលនោះចំពោះសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ
វិញការជួបសន្ទនាក៍ជាឧកាសសំដៅវាយតំលៃការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីការបរ
ទេសអាមេរិក​Hillary Clintonមុនជាអាមេរិកសង្ឃឹមនឹងកែលំអទំនាក់ទំនងជាមួយ
សាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ។ក្រៅពិអាមេរិកនិងសាធារណះ
រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េចង់ស្ទង់អាកប្បកិរិយារបស់គ្នានោះប្រទេសជា
ច្រើននៅអាស៊ីឥសានក៍ចាត់ទុកការជួបសន្ទនាលើកនេះជាឪកាសដើម្បីព្យាករ
ណ៍លទ្ឋភាពចាប់ផ្តើមការចរចារ៦ភាគីឡើងវិញ(រួមមាន​រុស្ស៊ី-ចិន-ជប៉ុន-កូរ៉េខាង
ត្បូង-អាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ)ស្តីពីបញ្ហានុយ
គ្នេអ៊ែលើឧបទ្វីកូរ៉េដោយហេតុនេះមុនពេលប្រព្រឹត្តទៅការជួបសន្ទនានេះអ្នកនាំ
ពាក្សក្រសួងការបរទេសលិន​លូវ៊ីមីនបានប្រកាសថាប៉េកាំងសង្ឃឹមថាការជួបសន្ទ
នាទ្វេភាគីអាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនឹងទទួល
បានលទ្ឋផលសកម្ម។ក្នុងពេលនោះ កូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថានេះជាជំនួបគួរឲ្យរង់
ចាំព្រោះថាវានឹងបើកចេញឪកាស ចាប់ផ្តើមការចរចារ៦ភាគីឡើងវិញ។ទោះបីជា
ត្រូវបានពិនិត្យថាការជួបសន្ទនាទ្វេភាគី​ អាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាមានិតកូរ៉េលើកនេះគ្រាន់តែជាជំហានស្ទង់អាកប្បកិរិយានៃភាគីទាំង២ក៍ដោយ
ក៍វាសរឲ្យឃើញថាភាគីទាំង២បានខិតជិតគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបណ្តាការខ្វែងគំនិត។អាចនិយាយបានថានិន្នាការសន្ទនាបានជំនួសឲ្យនិន្នាការប្រឈមុខដាក់គ្នា៕
                                                

អាមេរិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ ជំរុញការជួបសន្ទនា ស្តីពីកម្មវិធីនុយគ្នេអ៊ែលើឧបទ្វីកូរ៉េ។  - ảnh 1
ការចរចារអំពីបញ្ហានុយគ្លេអ៊ែរវាងអាមេកិកនិងសាធារណះរដ្ឋប្រជាធិបេតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ(Internet)។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ