គំរូកសិករធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

គំរូកសិករធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

(VOVWORLD) -        ក្រៅពីការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចសំរាប់គ្រួសារខ្លួន  គាត់នៅជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាកសិករផ្សេងៗឲ្យឈានឡើងធ្វើមានបានទៀតផង។នោះគ ...
គំរូនារីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

គំរូនារីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

(VOVWORLD) - ក្នុងបញ្ជីរាយនាមសមូហភាពនិងបុគ្គលនារីទូទាំងប្រទេសចំនួន១៨ដែលបានទទួលរង្វាន់នារីវៀតណាមមានស្នាដៃឆ្នើមឆ្នាំ២០១៧នោះគឺមានឈ្មោ ...
ពានរង្វាន់សម្លេងវៀតណាមលើកកំពស់អ្នកប្រកបការងារផ្សាយសម្លេង

ពានរង្វាន់សម្លេងវៀតណាមលើកកំពស់អ្នកប្រកបការងារផ្សាយសម្លេង

(VOVWORLD) -កម្មវិធី ទីណាត់ជួបសិល្បៈស្តីពីពានរង្វាន់ Nobel អក្សរសាស្ត្រ២០១៦ មាន ឈ្មោះថា “Nobel អក្សរសាស្ត្រ២០១៦ វេទិកាបែកជាពីរ” រប ...
សិស្សទទួលបានមេដាយមាសពីរលើក

សិស្សទទួលបានមេដាយមាសពីរលើក

(VOVWORLD) - ដោយទទួលបានមេដាយមាសចំនួន៤គ្រឿងមេដាយប្រាក់១គ្រឿងនោះ ក្រុមសិស្សជំរើស Olympic ផ្នែករូបវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៧របស់វៀតណាមប ...