ស្រ្តីគំរូធ្វើកសិដ្ឋាន

ស្រ្តីគំរូធ្វើកសិដ្ឋាន

VOVWORLD_អ្នកស្រី Phung Thi Tho នៅភូមិ Vat Lai ឃុំVat Lai ស្រុកBa Vi​ក្រុង​ហាណូយបានជំនៈ ពុះពារលើគ្រប់ការលំបាកដើម្បីឈានឡើងធ្វើមា ...
អគ្គលេខាបក្ស Truong Chinh -អ្នកចាក់គ្រឹះសំរាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី

អគ្គលេខាបក្ស Truong Chinh -អ្នកចាក់គ្រឹះសំរាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី

VOVWORLD_ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីប្រទេសជាតិ ត្រូវបានអនុវត្តនៅវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះហើយនាំមកនូវលទ្ធផលដ៏ធំធេងជា ច្រ ...
តន្រ្តីករ Pham Tuyen និងស្នាដៃតូរ្យតន្រ្តីជាប្រវតិ្តសាស្រ្ត

តន្រ្តីករ Pham Tuyen និងស្នាដៃតូរ្យតន្រ្តីជាប្រវតិ្តសាស្រ្ត

VOVWORLD_នៅប្រទេសវៀតណាមតន្រ្តីករ Pham Tuyenបានមានកេរិ៍្តឈ្មោះ​តាំង​ពីយូរមកហើយ។ បទចំរៀងជាច្រើនរបស់លោកបានផ្សាភ្ជាប់ជាមួយ ប្រវតិ ...