ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទផ្សាយសម្លេងទី្វបអាស៊ី (Radio Asia)​ ឆ្នាំ ២០១៣ នាយប់ថ្ងៃទី ២៩
កក្កដា នៅសណ្ឋាគារ  Melía នៅទីក្រុងហាណូយ ហាងម៉ូតសំលៀកបំពាក់ Chula របស់
អេស្ប៉ាញ់បានឧទ្ទេសនាមសម្រាំងអាវផាយថ្មី។

សម្រាំងអាវផាយនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់រវាងវប្បធម៌របស់លោកខាងលិច
និង ខាងកើត តាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាវត្ថុធាតុដើម ក៏ដូចជា បច្ចេកទេសដេរប៉ាក់
ប្រពៃណី និង​ការគូររចនាបទលើសំពាក់សូត្ររបស់វៀតណាម។ ទេសភាពស្ថាបត្យកម្ម បណ្ដាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណី សិល្បៈម្ហូបអាហារ គ្រប់ប្រភេទផ្កភ្ញីនិងនារីវៀតណាម ជានិច្ចកាលគឺជាប្រភពត្រេកត្រអាល សំរាប់ការសំរិតសម្រាំងនេះ។

Chula គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាម៉ូតសំលាក់បំពេក់របស់អាស្ប៉ាញ់ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅ
វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ដោយអ្នកហេនាម៉ូតជនអេស្ប៉ញ់ចំនួន ២ រូប គឺ លោកស្រី
Laura Fontan និងលោក Diego Cortizas។ ជាលើកដំបូងដែលមកដល់ទីក្រុងហាណូយ
កាលពី ១០ ឆ្នាំ មុន ពួកគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេស វៀតណាមភ្លាមមួយរំពេច ក្នុងនោះ
មានអាវផាយប្រពៃណី របស់វៀតណាម ផងដែរ៕

ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 1


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 2


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 3


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 4


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 5


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 6


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 7


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 8


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 9


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 10


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 11


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 12


ការបង្ហាញអាវផាយផ្សារភ្ជាប់ វប្បធម៌កើត-លិច - ảnh 13

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ