ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម

ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 1
ផ្ទះផុតពីដីរបស់ជនជាតិ H’mong ស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដើមស្រល់ដ៏ល្វឹងល្វើយនៅ ស្រុក Yen Minh
ខេត្ត Ha Giang។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 2
Mu Cang Chai ស្រុក១នៅតំបន់ភ្នំនៅប៉ែកខាងត្បូងខេត្ត Yen Bai ទាក់ទាញចំណាប់
អារម្មណ៍របស់ជាងថតរូបដោយសម្រស់ស្អាតនៃរាល់វាលស្រែកាំជណ្ដើរបន្តកន្ទាយគ្នា។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 3
ទឹកជ្រោះ Ban Gioc នៅខេត្ត Cao Bang ត្រូវបានប្រសិទ្ធិនាមជាទឹកជ្រោះស្អាតបំផុតនៅវៀតណាម។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 4
បឹង Ba Be នៅខេត្ត Bac Kan ជាបឹងទឹកសាបធម្មជាតិធំបំផុតនៅវៀតណាម។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 5
ទួលតែដ៏ខៀវស្រងាត់ពីយូរណាស់មកហើយបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបរបស់ខេត្ត Thai Nguyen។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 6
ឈូងសមុទ្រ Ha Long អច្ឆរិយវត្ថុ១ក្នុងចំណោម៧អច្ឆរិយវត្ថុធម្មជាតិថ្មី របស់ពិភពលោក។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 7
ពេលល្ងាចនៅកំពង់ផែគ្មានលេខ។ពីមុននោះ ទីនេះគឺជាកន្លែងចាប់ផ្ដើម
បើកផ្លូវហូជីមិញលើសមុទ្រដែលស្ថិតនៅទីរួមខេត្ត Do Son ទីក្រុង Hai Phong។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 8
វិថី Yen Phu នៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងរសៀល១នាចុងសិស៌ររដូវ។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 9
ទន្លេ Ngo Dong ដូចក្នុងសុបិនត្តនៅខេត្ត Ninh Binh នាសរទរដូវ។
ទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 10
ប៉មជួងវិហាកាតូលិកនៅខេត្ត Nam Dinh។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ