ពណ៌ក្រហមចម្រុះនៃផ្កា Gao នៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo

9 មេសា 2017 - 13:22:55

(VOVworld) – ផ្កា gao បានឈានចូលអក្សរសាស្ដ្រនិងកុមារភាពរបស់មនុស្សម្នា
ដែលកំពុងរស់នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីស្រុកកំណើត។

        ផ្កា Gao​ តភ្ជាប់នឹងនិទាឃរដូវនៅជនបទភាគខាងជើងវៀតណាម។ នាខែកុម្ភៈ
 ដើម Gao​ ធ្លាក់ស្លឹកទាំងអស់ ដើម្បីនាខែមិនា ដើមឈើចម្រុះពណ៌ក្រហមនៃផ្កា Gao
 រីកស្គុះស្គាយ ។ ផ្កា Gao មានឈ្មោះដទៃជាច្រើនដូចជា៖ ផ្កា moc mien ផ្កា co boi។
ជនជាតិភាគតិចនៅ តំបន់ Tay Nguyen ភាគកណ្ដាលវៀតណាមហៅផ្កានេះជាផ្កា
Polang។ 

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 0

ភូមិណានៅតំបន់ដីសណ្តរ Bac Bo សុទ្ធតែមានដើមផ្កា Gao​ នៅដើមភូមិដែរ។ ចំពោះ
ប្រជាកសិករ ផ្កា Gao​ កូសសម្គាល់ពេលវេលាដំណើរការសកម្មភាពកសិកម្ម។ នាបច្ចុប្បន្ន
រដូវផ្កា Gao​ រីកស្គុះស្គាយគឺជាពេលវេលាយុវជនវ័យក្មេង “check-in” និងថតរូប។

1. ផ្កា Gao  នៅឃុំ Lang Son ស្រុក Yen Dung ខេត្ត Bac Giang។

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 1

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 2

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 3

2.   ផ្កា Gao នៅទីក្រុង Nam Dinh។


ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 4

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 5

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 6

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 7

3.   ផ្កា Gao នៅឃុំ Quang Binh ស្រុក Kien Xuong ខេត្ត Thai Binh។ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 8

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 9

4.   ផ្កា Gao នៅភូមិ Doan Nu ឃុំ An My ស្រុក My Duc ទីក្រុងហាណូយ។


ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 10

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 11

5.   ផ្កា Gao នៅកំពង់ទឹកនៅភូមិ Doai ឃុំ Tam Giang ស្រុក Yen Phong ខេត្ត Bac Ninh
ភាគខាងជើងវៀតណាម៕ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 12

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 13

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 14

ពណករហមចមរះនៃផកា gao នៅតបនដសណតរ bac bo hinh 15
រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ និងទូរស័ព្ទចំនួន ២២៤ របស់មិត្តអ្នក ស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន​ ៤១ លើពិភព លោក។ ក្នុងនាទីប្រអបសំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសា ខ្មែរសូមឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោក អ្នកនាង រនាត​ T’rung តាមសំណើរ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជប៉ុន លោក Ichikawa Momonosuke ដែលមានគោលបំណង ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម​។

អានបន្ថែម