ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន

  (VOV)_ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម (ថ្ងៃទី២០វិច្ឆិកា)ជាឱកាសដើម្បីបណ្ដាជំនាន់
សិស្សានុសិស្ស និស្សិតបង្ហាញនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែល
រួមកម្លាំងកាយចិត្តនិងមនោ​សញ្ជេតនា​ចំពោះបុព្វហេតុបណ្ដុះបណ្ដាល រួមចំណែកក
សាងប្រទេសជាតិកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍សម្បូរុងរឿងនិងសុភមង្គល។

ក្នុងឱកាសទិវានេះ យើងរួមគ្នាក្រឡែកមើលឡើងវិញនូវរូបភាពស្ដីអំពីមនោ
សញ្ជេតនារវាងគ្រូបង្រៀនជាមួយសិស្សានុសិស្សនិសិត្សពីមុនមក។

ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 1
ថ្នាក់រៀនមុននេះ។ទោះបីជាគ្មានកៅអ៊ី តុក្តី ប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សនៅយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនចំពោះការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោកគ្រូ។
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 2
គ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រ
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 3
ថ្នាក់រៀនក្នុងគ្រាសង្គ្រៀម
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 4
កុមារា កុមារីសប្បាយរីករាយពេលមកដល់សាលារៀន
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 5
ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សក្រោយពេលចេញពីសាលារៀន
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 6
លោកគ្រូ អ្នកគ្រូមិនគ្រាន់តែសាបព្រោះអំពីចំណេះដឹងក្នុងសៀវភៅប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងចែករំលែកបទ ពិសោធន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅទៀតផង។
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 7
លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដើរតួនាទីដ៏សែនសំខាន់ក្នុងការកសាងអត្តចរិតរបស់កុមារ។
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 8
និងណែនាំអំពីមុខរបរចំពោះប្អូនៗក្នុងអនាគត
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 9
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 10
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 11
ដូច្នេះ ទិវាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃទី២០វិច្ឆិកាជាឱកាសដើម្បីលើកសរសើរអ្នកមានគុណបំណាច់ចំពោះបុព្វហេតុ បណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្ស និងជាឱកាសដើម្បីសិស្សានុសិស្សនិស្សិតគ្រប់ជំនាន់បង្ហាញការដឹងគុណចំ ពោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូរបស់ខ្លួន។
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 12
បាច់ផ្កាស្រស់ស្អាតជូនអ្នកគ្រូ លោកគ្រូ…ៗ
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 13
រួមជាមួយពាក្យប្រសិទ្ធិពរល្អ
ភាពកក់ក្តៅនៃមនោសញ្ជេតនារវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយសិស្សានុសិស្សមុននេះនិងនាបច្ចុប្បន្ន - ảnh 14
និងការដឹងគុណជ្រាលជ្រៅបំផុត

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ