ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na

VOV.VN - ​ស្ថិតនៅកំពស់ ១៤៨៧ម៉ែត្របើប្រៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ តំបន់ឋានសួគ៍
 Ba Na ( Da Nang -ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)កំពុងជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ
និងអន្តរជាតិ។

ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 1
Ba Na Hillsត្រូវបានវាយតំលៃជាតំបន់ទេសចរណ៍គួរអោយទាក់ទាញនៅ Da Nang
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 2
មានបរិយាកាសធម្មជាតិស្រស់ថ្លា Ba Na ត្រូវបានចាត់ទុកជា Da Lat នៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 3
ភូមិបារាំងនៅ Ba Na
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 4
បណ្ដាផ្លូវស្អាតអស្ចារ្យនៅឋានសួគ៍
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 5
បណ្ដាផ្លូវស្អាតអស្ចារ្យនៅឋានសួគ៍
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 6
Ba Na ត្រូវបានចាត់ទុកជា៖”សួតបៃតង”នៅតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 7
Ba Na Hills ស្ថិតនៅក្នុង Top ៥ តំបន់ទេសចរណ៍ជួរមុខនៅវៀតណាម
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 8
មណ្ឌលទេសចរណ៍Ba Naមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងលេងកំសាន្តជាច្រើន
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 9
ទិដ្ឋភាពធម្មជាតិស្រស់ស្អាតទាក់ទាញទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរ
ភាពស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ឋានសួរ Ba Na   - ảnh 10
នៅលើកំពូល Ba Na មានវត្ត Linh Ung


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ