រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥

(VOVworld) – នាថ្ងៃត្រង់ទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥​ នៅនាទីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋអំណាច Sai Gon រថក្រោះលេខ ៣៩០ បានបុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap (ឯករាជ្យ) ហើយយកតាមស្មារតីប្តេជ្ញាដណ្តើមជ័យជំនះកូសសម្គាល់នូវរបត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តអាមេរិករំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាមនិងឯកភាពប្រទេសជាតិ។ អស់រយៈពេល ៤២ ឆ្នាំកន្លង ទៅ រថក្រោះលេខ ៣៩០ នោះបានក្លាយទៅជាកសិណសាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន នៅវិមានឯករាជ្យនៅទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) មានរថគ្រោះ លេខ ៣៩០ គ្រឿង ប៉ុន្តែ វាជាវត្ថុតាំងពិណ៌តែប៉ុណ្ណោះ។ រថគ្រោះលេខ ៣៩០ «ពិត» ត្រូវបាន រក្សានៅសារមន្ទីរកំលាំងទិញរថក្រោះរថពាសដែក វៀតណាមនៅវិថី Hoang Quoc Viet​ ខ័ណ្ឌ Cau Giay ទីក្រុងហាណូយ។

រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 1
1. សារមន្ទីរកងកំលាំងរថក្រោះរថពាសដែកគឺជាទីកន្លែងដែលកំពុងរក្សារថគ្រោះប្រវតិ្តសាស្ត្រលេខ ៣៩០។ ក្នុងឃ្លាំងវត្ថុឯកសាររបស់សារមន្ទីរមានវត្ថុតាងចំនួន ៧ ពាន់ រូបថតចំនួន ៣ ពាន់ផ្ទាំងដែលកំពុងតាំងបង្ហាញលើផ្ទៃដីក្នុងផ្ទះចំនួន ២៦០០ ម៉ែត្រក្រឡា និងលើទីលាន កណ្ដាលចំនួន ១២០០ ម៉ែត្រក្រឡា។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 2


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 3
ក្នុងការតស៊ូជាមួយចក្រក្រពត្តអាមេរិក រថគ្រោះលេខ ៣៩០ ចំណុះកងអនុសេ នាធំលេខ ៤ កងវរៈសេនាតូចលេខ ១ ក្រុមរថគ្រោះលេខ ២០៣ អង្គភាពទ័ពធំទី ២។ រថក្រោះលេខ ៣៩០ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិ្តរដ្ឋនាថ្ងៃទី ១ តុលា ឆ្នាំ ២០១២។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 4
ក្នុងការតស៊ូជាមួយចក្រក្រពត្តអាមេរិក រថគ្រោះលេខ ៣៩០ ចំណុះកងអនុសេ នាធំលេខ ៤ កងវរៈសេនាតូចលេខ ១ ក្រុមរថគ្រោះលេខ ២០៣ អង្គភាពទ័ពធំទី ២។ រថក្រោះលេខ ៣៩០ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិ្តរដ្ឋនាថ្ងៃទី ១ តុលា ឆ្នាំ ២០១២។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 5
ឆ្លងកាត់សម័យកាលតស៊ូជាមួយចក្រពត្តិអាមេរិក រថក្រោះលេខ ៣៩០ បន្តចូលរួម ការប្រយុទ្ធការពារខ្សែព្រំដែនប៉ែកនារតីវៀតណាម បំពេញភារកិច្ចអន្តរជាតិនៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជាហើយឈានទៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងដើម្បីការពារខ្សែព្រំដែនភាគខាង ជើងរបស់ប្រទេសជាតិ។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 6
នាឆ្នាំ ១៩៨០ រថក្រោះលេខ ៣៩០ រួមជាមួយអង្គភាពបោះទ័ពនៅខេត្ត Bac Giang ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការហ្វឹកហាត់ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចប្រយុទ្ធ។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 7
នាឆ្នាំ ១៩៨០ រថក្រោះលេខ ៣៩០ រួមជាមួយអង្គភាពបោះទ័ពនៅខេត្ត Bac Giang ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការហ្វឹកហាត់ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចប្រយុទ្ធ។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 8
ស្ថិតនៅក្បែរថក្រោះលេខ ៣៩០ ក្នុងសារមន្ទីគឺជារថគ្រោះលេខ ៩៦០។ នេះគឺជា រថគ្រោះប្រពៃណីរបស់កំលាំងរថគ្រោះតំបន់ Nam Bo ខាងកើតដែលដណ្តើមបានជ័យ ជំនះត្រចះត្រចង់ក្នុងសមរភូមិ Loc Ninh នាឆ្នាំ ១៩៧២ Binh Long Phuoc Long និង យុទ្ធនាការហូជីមិញនាឆ្នាំ ១៩៧៥។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 9
ក្នុងលេណដ្ឋានរបស់សារមន្ទីរ នៅរក្សារថក្រោះប្រពៃណីរបស់បណ្ដាអង្គភាព ផ្សេងៗទៀតដែលបានមានស្នាដៃដ៏អងអាចក្លាហានក្នុងបុព្វហេតុតស៊ូការពារនិង ឯកភាពប្រទេសជាតិ។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 10
ក្នុងលេណដ្ឋានរបស់សារមន្ទីរ នៅរក្សារថក្រោះប្រពៃណីរបស់បណ្ដាអង្គភាព ផ្សេងៗទៀតដែលបានមានស្នាដៃដ៏អងអាចក្លាហានក្នុងបុព្វហេតុតស៊ូការពារនិង ឯកភាពប្រទេសជាតិ។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 11
រថគ្រោះលេខ ៨៤៣ ល្បីឈ្មោះក៏ជារថក្រោះមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម បណ្ដារថក្រោះដំបូងឈានចូលវិមានឯករាជ្យ។ រថគ្រោះលេខ ៨៤៣ ត្រូវបាន រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាទ្រពសម្បត្តិរដ្ឋរួមជាមួយរថគ្រោះលេខ ៣៩០។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 12
រថគ្រោះលេខ ៨៤៣ ល្បីឈ្មោះក៏ជារថក្រោះមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម បណ្ដារថក្រោះដំបូងឈានចូលវិមានឯករាជ្យ។ រថគ្រោះលេខ ៨៤៣ ត្រូវបាន រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាទ្រពសម្បត្តិរដ្ឋរួមជាមួយរថគ្រោះលេខ ៣៩០។


រថក្រោះលេខ ៣៩០ បុកដួលរលំក្លោងទ្វារនៃវិមាន Doc Lap នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ឆ្នាំ ២៩៧៥ - ảnh 13
រថក្រោះលេខ ៩៩៥ ត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ