ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh

(VOV5) – នាបច្ចុប្បន្ន វត្ត Keo នៅរក្សាបានសំណង់ចំនួន ១៧ រួមមានចំនួន  
១២៨ ស្វែងស្ថាបត្យកម្ម “Noi Cong, Ngoai Quoc” ដែលត្រូវបានកសាងលើផ្ទៃដី
 ២០២២ ម៉ែត្រក្រឡា។ 

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 1
1. វត្ត Keo ត្រូវបានកសាងតាមស្ថាបត្យកម្ម “Noi Cong, Ngoai Quoc” ដែលមានន័យថា៖ សំណង់នៅខាងក្នុងត្រូវបានកសាងដូចអក្សរ Cong (工) រីឯសំណង់នៅខាងក្រៅ កសាងដូចអក្សរ Quoc (国)។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 2
ទ្វារនៅខាងក្រៅរបស់វត្តស្ថិតក្រោមស្រមោលម្លប់នៃដើមពោធិខៀវស្រងាត់។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 3

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 4
សរសរធំពីឈើផ្ចឹកមើលពីទ្វារនៅខាងក្រៅវត្ត។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 5
ស្រះទឹករាងការបង្កើតឡើងភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងវត្ត។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 6
ជួរដើម gao តាមមាត់ស្រះ។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 7

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 8

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 9
សាល Tien duong – សាល Thieu huong – សាលធ្វើសក្ការបូជាពុទ្ធសាសនា ត្រូវបានកសាងបានអក្សរ Cong (工)។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 10
សិលាចរឹតពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណនៃស្ថាបត្យកម្មនៃរជ្ជកាល Le ស្ថិតនៅទីធ្លាខាងមុខសាលធំ Tien duong។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 11
ពន្លឺព្រះអាទិត្យនារសៀលបញ្ចាំងពន្លឺចូលរវាងសាលGia roi និងទីកន្លែងធ្វើសការបូជាពុទ្ធសាសនា។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 12

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 13

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 14

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 15
រូមណីយដ្ឋានសុខសាន្តត្រាណនៅទីធ្លារបស់វត្ត Keo

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 16

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 17

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 18

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 19
នៅសាលធំ Gia roi មានពាក្យប្រដូចបុរាណពីរជ្ជកាលស្តេច Nguyen ។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 20
ប៉ុមជួងនៅវត្ត Keo ជានិមត្តិរូបមិនត្រឹមតែរបស់វត្ត Keo ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង របស់វត្តនានាក្នុងទូទាំងប្រទេសវៀតណាមទៀតផង។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 21

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 22
គ្រឿងតុបតែងដោយឈើនៅលើប៉ុមជួងនៅវត្ត Keo ។ ចំណុចវិសេស វិសាលនៃគ្រឿងតុបតែងនេះគឺត្រូវបានធ្វើពីបន្ទះឈើដាក់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាមិនទាមទាប្រើ ដែកគោលទេ។

ស្ថាបត្យកម្មវិសេសវិសាលនៃវត្ត Keo នៅខេត្ត Thai Binh - ảnh 23
ជួងថ្មនិងសរសរធំនៅប៉មជួងនៅវត្ត Keo។


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ