អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ

ពីអ៊ីតាលីសដល់អ៊ុក្រែន ប្រជាជនកំពុងទទួលរងភាគ ត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតគិតតាំងពីមុន
មក។ នៅចំណុច ទេសចរណ៍ ជាច្រើននៅអឺរ៉ុបកំពុងឆ្លង់កាត់ដំណាក់កាលត្រជាក់ខ្លាំង
ជាងគេ ដូចជា៖ ត្រជាក់នៅប៉ែឡាំងមានកំរិត -14 អង្សា C  នៅ Prague មានកំរិត​ -17
អង្សា C​ នៅប៉ារីសមានកំរិត -8 អង្សា C នៅ Stockhoml -13 អង្សា Cនឹង នៅ វ៉ាសូវីគឺ -20
អង្សា C ។​ នៅ ស៊ែប៊ី អ៊ុយក្រែន និងប៉ូឡូញ់ ករណីមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវបាន បញ្ចក់
ដោយសារសីតុណ្ហភាពឡើងដល់កំរិត​ -32.5 អង្សា C ។។

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 1

1.   វិហារកាតុលិច​ ១ នៅលើភ្នំ Taubenberg Warngau ​ មានក្របពីស្លឹកទឹកកកព័ទ្ធជំវិញ។ 
(រូបថត៖ Reuters)

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 2

2.   អាចុតសិលាពីព្រិលកកក្រាស់លើបង្កាន់ដៃស្ពានមួយឆ្លងទន្លេ Rhine នៅទីក្រុង Cologne ភាគខាងលិចអាលឹ្លម៉ង។ (រូបថត: EPA)

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 3

3.   សត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលពាក់អាវរងារកំពុងដើរកំសាន្តលើវិថីនៅទីក្រុង Gelsenkirchen អាលឹ្លម៉ង។ (រូបថត: AP)
អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 4

4.   មនុស្សម្មាកំពុងដើរលើសមុទ្រខ្មៅ -ចំងាយ ២៣០ km ពីរដ្ឋធានី Bucharest​ រូម៉ានី។
 (រូបថត: AFP)

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 5

5.   សត្វទាកំពុងហែលលើទឹកកកក្នុងព្រែកនៅទីក្រុង Donnerschleuse អាលឹ្លម៉ង។
(រូបថត: Reuters)

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 6

6.   រូបសំណាកសតិ្វពិសិដ្ឋជាមួយពុកមាក់កកសស្កុះនៅទីក្រុង Zurich ស្វ៊ីស។
 (រូបថត: AP)

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 7

7.   បណ្ដាម៉ែកឈើដែលគ្របដណ្តប់ទៅដោយព្រិលនៅ Piazza Duomo អ៊ីតាលី។
 (រូបថត: GETTY)

អឺរ៉ុបដូចជាទូទឹកកកដ៏ធំអស្ចារ្យ - ảnh 8

8.   ឆ្ទាំងទឹកកកអណ្តែតពេញទន្លេ Vistula ជិតទីក្រុងបុរាណ វ៉ាសូវី ប៉ូឡូញ់។
 (រូបថត Reuters)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ