ការងារ អភិរក្សកេរ្ហិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តនៃជនជាតិ ChamនៅNinh Thuan។

Vovworld-នៅខែត្រNinh Thuanនាបច្ចុប្បន្ននេះមាន​ប្រជុំសំណង់ស្ថបត្យកម្មពិសេស
ដោយឡែកនៃ ជនជាតិChamដែលក្នុងនោះមានប្រាសាទPoklong-Girai-Po Rome
និង​Hoa Lai។ប្រាសាទទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ។
សំណង់ស្ថបត្យកម្មនានាសុទ្ឋតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជីវភាពជំនឿសាសនារបស់​ជន
រួមជាតិChamរាប់ពានឆ្នាំនេះនិងនៅរក្សាតំលៃដដែល។ប៉ុន្តែប្រាសាទChamមួយចំនួន
កំពុងខូចខាត។ហេតុដូច្នេះរដ្ឋអំណាចតំបន់រួមជាមួយគណះ​ទំនៀមទំលាប់របស់ភូមិ
ជនជាតិ Cham នានាបានចលនាប្រជាជនរួមចំណែកជាប្រាក់កំលាំងពកលកម្មដើម្បី
ជួសជុលកែលំអអភិរក្សប្រាសាទវិហារនានា។

                 

ការងារ អភិរក្សកេរ្ហិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តនៃជនជាតិ ChamនៅNinh Thuan។ - ảnh 1
ប្រា​សាទ Po Klong(រូបថត អិនធឺណែត)។

នាឆ្នាំ២០១២អ្នកភូមិ Bau Truc បានរួម​កំឡាំងកាយចិត្តជួសជុលកែលំអប្រា​សាទ Po
Klong Chanh ក្នុងតំលៃជាង៣០០លានដុង។លោកDangNang Binh អ្នកភូមិ Bau Truc
អោយដឹងថា៖” ប្រា​សាទ Po Klong Chanhមានឈ្មោះ១ទៀតគឺPo Klong Hame។​ប្រា
សាទនេះដែលបានសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ១៩៥៤បានខូចខាតដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ។អាស្រ័យ
ដោយមានជំនួយជាប្រាក់ពីរដ្ឋនិងខេត្ត ប្រាសាទត្រូវបានសាងសង់ស្អាតបាតដើម្បី
សែនព្រេនទេវ​តាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។“

ជនរួមជាតិChamរស់នៅប្រមូលផ្តុំជាសំខាន់នៅឃុំចំនួន៥នៃស្រុកThapChamគឺ៖ Phuoc
Thai-Phuoc Hau-Thanh Hai-Bac  Son និងPhan Rang។នាពេលថ្មីនេះជនរួមជាតិChamនៅ
ឯបរទេសរួមជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងតំបន់បាន​រូមវិភាគទានជាប្រាក់៥០០លានដុង
វៀតណាមដើម្បីកសាងថ្មីប្រា​សាទ Po KlongនិងGirai។នេះជាកន្លែដែលជនរួមជាតិ
ដំណើរការពីធីការជំនឿនានាដូចជាពិធីកឋិនទានក្នុងពិធីបុណ្យKateនិងពិធីបុណ្យនាដើម
ឆ្នាំទៀតផង។
ព្រះចៅអាធិការDong Ban ភូមិPhuoc Dongឃុំ PhuocHauស្រុក Ninh Phuocខែត្រ Ninh Thuan
អោយដឹងថា៖” មុនពេលសាងសង់ប្រាសាទនេះគណះ ទំនៀមទំលាប់របស់ភូមិចំនួន១១
បានដំណើរការពិភាក្សានិងរួមប្រាក់។ប្រាសាទនិងវិហារជាកន្លែងដែកលរៀបចំពិធីការ
ជំនឿខុសពីគ្នាក្នុងនោះមានពិធីRijaharei​ឬពិធីKate ដើម្បីសុំឲ្យអ្នកភូមិមានសុខភាពល្អ
គ្រប់ប្រការ។ “

​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                

ការងារ អភិរក្សកេរ្ហិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តនៃជនជាតិ ChamនៅNinh Thuan។ - ảnh 2
ប្រា​សាទHoa Lai(រូបថត អិនធឺណែត)

រួមជាមួយនោះមន្ទីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍Ninh Thuanបានដំណើរការជួសជុលកែ
លំអប្រា​សាទ Po KlongនិងGiraiដែលបានសង់ឡើងនាដើមសតវត្សរ៍១៧និងប្រា​សាទ
 Hoa Laiដែលបានសង់ឡើងនាសតវត្សរ៍ទី១៩។លោកPhan Quoc Anh នាយកមន្ទីមន្ទី
វប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍Ninh Thuanអោយដឹងថា៖” យើ​ងខ្ញុំបានកសាងជញ្ជាំង
របងខ្លោងទ្វាដើម្បីការពារប្រាសាទ។អ្នកភូមិHuu Duc សូមរដ្ឋផ្តល់ជំនួយជាប្រាក់ចំនួន
៥០%ហើយប្រជាជនរួមប្រាក់ ចំនួន៥០%ព្រមទាំងចលនាបណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្ម
សាងសាង់​វិហារចំនួន២ដែលកំពុងខូចខាត។  “
នាបច្ចុប្បន្នខែត្រNinh Thuanបន្តការងារជួសជុលកែលំអប្រាសាទបុរាណផ្ទះប្រពៃណី
និងស្ថាបនាបន្ថែមទីរៀមចំពិធីសែនព្រេនក្នុងបំណងពង្រីកផ្នែកទេសចរណ៍ខែត្រ។
ខែត្រនៅសហប្រតិបត្តិការជមួយខេត្ត Binh Dinhទីក្រុងNha Trangបង្កើតកម្មវិធី​ទេសចរ
ណ៍មកទស្សនាភូមិCham ធ្វើឲ្យទេសចរណ៍វប្បធម៌Cham ក្លាយទៅជាលិតផលសំខាន់
១ក្នុងចំណោមផលិតផលនៅខែត្រNinh Thuan៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ