តើទិញសៀវភៅ”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ជាភាសាអង់គ្លេសនៅឯណា?

(VOVWORLD) -សៀវភៅឯកសារប្រវតិ្តសាស្រ្ត”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ភផ្សាយនយោបាយជាតិ-ការពិតវាយតំលៃនិងបោះពុម្ភផ្សាយជាលើកដំបូងនាខែមេសាឆ្នាំ២០១៤។ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់សៀវភៅនេះទទួលបានរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លានៅក្នុងស្រុកនិងតំបន់នោះគឺ”រង្វាន់អក្សរសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៤”របស់សមាគមអ្នកអក្សរសាស្រ្តវៀតណាមនិង”រង្វាន់អក្សរសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៥”របស់អាស៊ាន។ក្នុងអំឡុងពេល២ឆ្នាំសៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយឡើងវិញជាលើកទី៣ដោយបរិមាណច្រើន។

សៀវភៅឯកសារប្រវតិ្តសាស្រ្ត”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ភផ្សាយនយោបាយជាតិ-ការពិតវាយតំលៃនិងបោះពុម្ភផ្សាយជាលើកដំបូងនាខែមេសាឆ្នាំ២០១៤។ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់សៀវភៅនេះទទួលបានរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លានៅក្នុងស្រុកនិងតំបន់នោះគឺ”រង្វាន់អក្សរសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៤”របស់សមាគមអ្នកអក្សរសាស្រ្តវៀតណាមនិង”រង្វាន់អក្សរសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៥”របស់អាស៊ាន។ក្នុងអំឡុងពេល២ឆ្នាំសៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយឡើងវិញជាលើកទី៣ដោយបរិមាណច្រើន។

        ឈានចូលឆ្នាំទី៣ នាខែមេសាឆ្នាំ២០១៧សៀវភៅ”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានចំណងជើងថា”A WAR ACCOUNT 1-2-3-4.75”។

        ការដែលគណៈកម្មាធិការសមាគមអ្នកអក្សរសាស្រ្តវៀតណាមសំរេចបកប្រែសៀវភៅនេះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ”សំដៅឧទ្ទេសនាមនិងផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាវណ្ណកម្មអក្សរសាស្រ្តស្ដីពីបុព្វហេតុតស៊ូការពារប្រទេស រំដោះជាតិនិងបំណងប្រាថ្នាសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាមជាមួយមិត្តអ្នកអានលើពិភពលោក”។

        នេះគឺជាសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសដើមដំបូងដែលទទួលរង្វាន់អក្សរសាស្រ្តរបស់សមាគមអ្នកអក្សរសាស្រ្តវៀតណាមហើយបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនិងបោះពុម្ភផ្សាយក្នុងស្រុក។

        សៀវភៅនេះបានពិពណ៌នាយ៉ាងពិតនិងរស់រវើកពីការដួលរលំរបស់រដ្ឋអំណាចក្រុង Sai Gon ដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីNguyen Van Thieuក្នុងរយៈពេល៤ខែចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមពីខែមករាដល់ដំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ១៩៧៥។សៀវភៅមាន៥២០ទំព័រនិង១៩ជំពូក។

        ចំពោះមិត្តអ្នកអានដែលចង់ទិញសៀវភៅនេះ  VOV5.VNសូមជូន ព័ត៌មាន ដូច ខាងក្រោម 

          +តំលៃ ៤៦០០០០ដុងក្នុង១ក្បាល

        +ទទួលសៀវភៅនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកអក្សរសាស្រ្ត Tran Mai Hanh ផ្ទះលេខ២៦ឌឿងហែមលេខ១៨វិថី Nguyen Dinh Chieu ក្រុងហាណូយ

        -ទូរស័ព្ទ: ០៩០៤៦០១៩៤៣

        -Email: tmh1143@gmail.com

          +មិត្តអ្នកអាននៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអាចផ្ទេរប្រាក់ចូលគណនីព្រមទាំងសរសេរច្បាស់នូវអាស័យដ្ឋានសំរាប់ការទទួលសៀវភៅ។

+សូមផ្ទេរប្រាក់តាមអាស័យដ្ឋាន

អ្នកទទួល: TRẦN MAI HẠNH

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ: ០៣០០៤៣០០០២៧០ ចេញដោយនាយកដ្ឋានប៉ូលិសចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅនិងទិន្នន័យជាតិអំពីប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃទី១០ខែមិនាឆ្នាំ២០១៧។

គណនីលេខ: ១៤០ ១២១ ៥០០០ ៦៧៣

ធនាគារកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(សាខាBach Khoa – Ha Noi)

          +បើមិត្តអ្នកអានមានសំណូមពរគឺសៀវភៅនឹងមានអត្ថលេខារបស់អ្នកអក្សរសាស្រ្ត Tran Mai Hanh៕

តើទិញសៀវភៅ”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ជាភាសាអង់គ្លេសនៅឯណា? - ảnh 1

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ