ប្រការមួយចំនួនអំពីរបៀបដាក់ឈ្មោះរបស់មនុស្សវៀតណាម។

ប្រការមួយចំនួនអំពីរបៀបដាក់ឈ្មោះរបស់មនុស្សវៀតណាម។ - ảnh 1
ប្រការមួយចំនួនអំពីរបៀបដាក់ឈ្មោះរបស់មនុស្សវៀតណាម។ (giaoduc.net.vn)        VOV-ឈ្មោះមួយដ៏គ្រប់គ្រាន់របស់មនុស្សវៀតណាមរួមមានត្រកូល នាម
និង​ឈ្មោះនិងចាប់ផ្ដើមពីត្រកូលមុនបន្ទាប់នោះជានាមនិងចុងក្រោយគឺឈ្មោះ។
ឧទាហរណ៍គឺ Nguyen Van Hung (ត្រកូលគឺ Nguyen នាមជា Van និងឈ្មោះជា Hung)។ ឈ្មោះមួយអាចមាននាមជាច្រើននៅកណ្ដាល។ ឈ្មោះមិនត្រឹមតែសញ្ញា​បែកចែក
មនុស្សជាមួយអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងនៅផ្ទុកអត្ថន័យតំលៃ​វប្បធម៍ដ៏ស៊ី
ជម្រៅទៀតផង។ មុននេះក្នុងពេលដាក់ឈ្មោះកូន មនុស្សវៀតណាម​ច្រើនតែដាក់
នាម “Van”​(មានន័យថាអក្សរសាស្ត្រ) សំរាប់កូនប្រុសនិង “Thi” (ផ្សារ) សំរាប់កូនស្រី ដើម្បីជាការបែកចែកភេទក្នុងឈ្មោះ។ នេះជាទស្សនាទានតាំងពី​ដំណាក់កាល
សក្តិភូមិចាត់ទុកថាបុរសឧស្សាហ៍ក្នុងការរៀនសូត្រ នារីពូកែក្នុងការ​ទៅ​ផ្សារនិង
កិច្ចការក្នុងផ្ទះ។ ក្នុងទស្សនាទានប្រពៃណីរបស់មនុស្សលោកខាងកើត កូនប្រុស
ត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូល បន្តរាល់បំណងប្រាថ្នាដែលមាតា
បីតាមិនទាន់​បំពេញ។ ដូច្នេះការជ្រើសរើសឈ្មោះសំរាប់កូនត្រូវបាន​យកចិត្តទុក
ដាក់ណាស់។ ប្រហែលជាដោយសារដូច្នេះបុរសវៀតណាមច្រើនតែ​មានឈ្មោះ
Hung (ខ្លាំងក្លា វីរជន) Cuong (ខ្លាំងក្លា មានសុខភាពល្អ) Thanh (ជោគជ័យ) Dat
(ជៅគជ័យក្នុងការងារ) ជាដើម។ រីឯនារីច្រើនតែផ្សាភ្ជាប់ជា​មួយ​ប្រភេទដើម​ឈើ
​ដូចជា Dao (ម៉ាក់ខៃ) Mo Man (ព្រូន) រឺបណ្ដាប្រភេទផ្កាដូចជា Mai (ផ្កាអង្គាសិល)
Cuc (ផ្កាស្បៃរឿង)ជាដើម។ របៀបដាក់ឈ្មោះរបស់មនុស្ស​វៀតណាមនៅបាន
ផ្អែកទៅលើសូសព្ទរបស់ភាសាវៀតណាមទៀតផង។ លោក​ស្រី Song Ha អ្នក
ជំនាញការស្រាវជ្រាវវប្បធម៍ប្រជាប្រិយបានឲ្យដឹងថា៖

        “ក្នុងការដាក់ឈ្មោះគេច្រើនតែមានទស្សនាទានថា​នារីច្រើនតែបាន​ដាក់​ឈ្មោះជាមួយសូរសព្ទស្រាលដើម្បីមានជីវភាពក្រោយនេះរបស់នារីត្រូវបាន
សុខសាន្តត្រាណពីព្រោះដោយវាសនាជានារី។ ប៉ុន្តែបុរសគឺផ្ទុយទៅវិញច្រើន
តែមានឈ្មោះមាន​សូរសព្ទធ្ងន់ជាងពីព្រោះបុរសតាំងពីពេលបានប្រសូតចេញ
ត្រូវធ្វើភារកិច្ចជាច្រើនជាមួយតួនាទីជាច្រើនចំពោះគ្រួសាររង្សត្រកូល។”

        នាបច្ចុប្បន្ន​ទោះបិមានឥទ្ធិពលរបៀបដាក់ឈ្មោះរបស់លោកតាលោកយាយ​
នៅតែធំធេងក្តី ប៉ុន្តែ របៀបសម្គាល់អំពិការដាក់ឈ្មោះសំរាប់កូនមិនត្រឹមតែមាន​អត្ថន័យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចរិតលក្ខណៈសោភ័ណ្ឌភាពជាច្រើនជាង។
បង​ស្រី Vu Anh Nguyet នៅច្រក Trang An ទីក្រុងហាណូយ មានកូនបុរសច្បង​
មាន​ឈ្មោះថា​ Dinh Tien Minh (Tien Minh មានន័យថា​ វឌ្ឍនភាពឈ្លាសវៃ) ក្នុង
ពេលជិត​បានសំរាលកូនស្រី ប្តីប្រពន្ធបងស្រីបានពិភាគ្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់​ក្រោយ
នោះសំរេច​ចិត្ត​ដាក់ឈ្មោះកូនជា​Dinh Nguyet Anh។ បងស្រី Nguyet បានចែករំ
លែកថា៖

        “ខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ក្នុងពេលដាក់ឈ្មោះកូនស្រីជា​Dinh Nguyet Anh ពីព្រោះ​ក្នុងឈ្មោះមានយកនាមរបស់ម្ដាយ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្នុងឈ្មោះនេះមាន​
អត្ថន័យដ៏ស្អាត Nguyet Anh មាននៃថា​ពន្លឺព្រះច័ន្ទ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា​កូនស្រីក្រោយ​នេះនឹងស្អាតនិងមានជីវភាពសុខសាន្តត្រាណ។”

        ការដាក់ឈ្មោះកូនចំណុះទៅលើកត្តាជាច្រើន ក្នុងនោះកត្តាចិត្តសាស្ត្ររបស់​ឧពុកម្តាយនិងសាចញាត្តិក្នុងគ្រួសារដើរតួនាទីសំខាន់។ ប៉ុន្តែទំនោរួមគឺ បណ្ដា​ឈ្មោះ​មនុស្សវៀតណាមមុននេះនិងបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែបានឆ្ពោះទៅប្រការល្អនិងមាន​អត្ថន័យ
ក្នុងជីវភាពរស់នៅ។ របៀបដាក់ឈ្មោះជាផ្នែកទំលាប់ដ៏វិសេសវិសាលនិង​ពិត​ប្រាកដ
ថាជានិច្ចកាលមានតួនាទីជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពនិងភាសារបស់មនុស្ស​វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ