លើកកំពស់គុណភាពការបោះពុម្ភផ្សាយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មិត្តអ្នកអាន

លើកកំពស់គុណភាពការបោះពុម្ភផ្សាយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មិត្តអ្នកអាន

(VOVWORLD) -    សង្គមកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍គឺតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ប្រជាជនក៏កាន់តែកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ។បញ្ហានេះទាមទារឲ្យបណ្ដាគ្រឹះស្ថា ...
តើទិញសៀវភៅ”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ជាភាសាអង់គ្លេសនៅឯណា?

តើទិញសៀវភៅ”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ជាភាសាអង់គ្លេសនៅឯណា?

(VOVWORLD) -សៀវភៅឯកសារប្រវតិ្តសាស្រ្ត”កំណត់ហេតុសង្គ្រាម១-២-៣-៤.៧៥”ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ភផ្សាយនយោបាយជាតិ-ការពិតវាយតំលៃនិងបោះពុម ...
អភិរក្សទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជាព្រះម៉ែរបស់ជនជាតិវៀតណាម

អភិរក្សទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជាព្រះម៉ែរបស់ជនជាតិវៀតណាម

VOVWORLD_អង្គការ​អប់រំ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និង វប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (យូណេស្កូ)ទើប នឹងប្រសិទ្ធិនាមទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជាMau Ta ...
សៀវភៅ «កំណត់ហេតុស្តីអំពីសង្គ្រាម ១-២-៣-៤.៧៥» ជាភាសាអង់គ្លេស

សៀវភៅ «កំណត់ហេតុស្តីអំពីសង្គ្រាម ១-២-៣-៤.៧៥» ជាភាសាអង់គ្លេស

(VOVworld) – គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ភផ្សាយនយោបាយជាតិ- ការពិតរបស់ វៀតណាមទើបនឹងឧទ្ទេសនាមជាមួយមិត្ត អ្នកអានសៀវភៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រ ...
គំរោងការសៀវភៅល្អសំរាប់រីកសាយភាយចំណេះវិជ្ជាទៅសហគមន៍

គំរោងការសៀវភៅល្អសំរាប់រីកសាយភាយចំណេះវិជ្ជាទៅសហគមន៍

VOVWORLD_គំរោងការសៀវភៅល្អត្រូវបាន បង្កើតឡើងមុននេះ១០ឆ្នាំសំដៅជ្រើសរើសសៀវភៅ ដែលមានខ្លឹមសារល្អៗមកឧទេ្ទសនាមជាមួយមិត្ត អ្នកអាន។ក្រោ ...
ដើម្បីសារមន្ទីរពង្រីកឲ្យបាននូវតំលៃវប្បធម៌និងប្រវតិ្តសាស្រ្ត

ដើម្បីសារមន្ទីរពង្រីកឲ្យបាននូវតំលៃវប្បធម៌និងប្រវតិ្តសាស្រ្ត

VOVWORLD_សារមន្ទីរជាកន្លែងរក្សាទុកនិង ពង្រីកនូវតំលៃកេរិ៍្តដំណែលវប្បធម៌និងប្រវតិ្តសាស្រ្ត របស់ប្រទេសនីមួយៗ។ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះ ...
ទស្សនាសារមន្ទីរDak Lak

ទស្សនាសារមន្ទីរDak Lak

VOVWORLD_ស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង Buon  Ma Thuotសារមន្ទីរDak Lak ជា​កន្លែងទេសចណ៍មួយ ដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ។អាស័យដ្ឋាននេះជាកន្លែងថែរក្សា ...