មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយ Chu Lai - ក្បាលរថភ្លើងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចខេត្ត Quang Nam

មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយ Chu Lai - ក្បាលរថភ្លើងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចខេត្ត Quang Nam

(VOVWORLD) - ក្រោយពីរយៈពេល១៤ឆ្នាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ដោយជួបការ លំបាកសាកល្បងជាច្រើន រហូតមកដល់ពេលនេះ មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយ Chu Lai បាន ...
រូបសណ្ឋាន “ស្រែស្រូវភ្លឺផ្កា” រួមចំណែកធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មដោយនិរន្តរភាព

រូបសណ្ឋាន “ស្រែស្រូវភ្លឺផ្កា” រួមចំណែកធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មដោយនិរន្តរភាព

(VOVWORLD) - ស្រែស្រូវភ្លឺផ្កា” ជារូបសណ្ឋានធ្វើកសិកម្មថ្មីដែលទើបនឹងបាន អនុវត្តនៅសហករណ៍ An Nhut ស្រុក Long Dien ខេត្ត Ba Ria – Vung ...
បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាមសកម្មចូលរួមការកសាងប្រទេសកម្ពុជា

បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាមសកម្មចូលរួមការកសាងប្រទេសកម្ពុជា

(VOVWORLD) - លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! កម្ពុជាគឺជាទីផ្សារវិនិយោគធំមួយ របស់មជ្ឈដានសហគ្រិនវៀតណាម។ ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមកំពុងរួមចំណែកសំខាន ...
កំណើនជលផលឆ្នាំ២០១៧ប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងជាច្រើន

កំណើនជលផលឆ្នាំ២០១៧ប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងជាច្រើន

(VOVWORLD) - ក្នុងនិន្នាការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ នោះ របាំងខាងបច្ចេកទេសកាន់តែតឹងរឹងរបស់ប្រទេសនាំចូល ហើយការប្រកួត ...
ដើម្បីគោលដៅមានសហគ្រាសចំនួន១លានធ្វើសកម្មភាពនាឆ្នាំ២០២០

ដើម្បីគោលដៅមានសហគ្រាសចំនួន១លានធ្វើសកម្មភាពនាឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - គោលដៅមានសហគ្រាសឯកជនចំនួន១លានធ្វើសកម្មភាពប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនាឆ្នាំ២០២០ដូចសេចក្ដីសំរេចចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញ ផ្សាយន ...
គំរោងការណ៍អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅស្រុក Hoai Duc ទីក្រុងហាណូយ នាំមកនូវឱកាសអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

គំរោងការណ៍អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅស្រុក Hoai Duc ទីក្រុងហាណូយ នាំមកនូវឱកាសអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

(VOVWORLD) - នាពេលកន្លងទៅ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ យុវជនជាមួយបេសកកម្ម (Youth with a mission – YWAM) នោះ បណ្ដាសហ គ្រាសខ្នាតត ...
ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីសហគ្រាសរដ្ឋឲ្យបានសមស្របជាមួយនឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ

ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីសហគ្រាសរដ្ឋឲ្យបានសមស្របជាមួយនឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ

(VOVWORLD) - ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ វិស័យសហគ្រាសរដ្ឋនៅវៀតណាមត្រូវ បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញតាមយន្តការទីផ្សារ។ក្នុងនោះ មានអង្គភ ...
 ការនាំចេញដោយនិរន្តរភាព៖ឆ្ពោះទៅតំលៃបង្កើនបន្ថែមខ្ពស់ជាងមុន

ការនាំចេញដោយនិរន្តរភាព៖ឆ្ពោះទៅតំលៃបង្កើនបន្ថែមខ្ពស់ជាងមុន

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ ទំហំនាំចេញរបស់វៀតណាមទទួលបាន ជាង៤៣ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក កើនឡើង១៣%បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា នាឆ្នាំ ...
បើកទូលាយដីធ្លីផលិតកម្មដើម្បីតំបន់វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long  ឆ្ពោះទៅផលិតកម្មធំៗ

បើកទូលាយដីធ្លីផលិតកម្មដើម្បីតំបន់វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long ឆ្ពោះទៅផលិតកម្មធំៗ

(VOVworld) - ការប្រមូលដីស្រែឆ្ពោះទៅផលិតកម្ម ប្រមូលផ្ដុំទំនិញជាទិសដៅដ៏ ច្បាស់លាស់បំផុតក្នុង ការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងរបស់ប្រជាកសិករ។ ...
រចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម៖ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកំពស់តំលៃផលិតផល

រចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម៖ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកំពស់តំលៃផលិតផល

(VOVworld) - ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ផ្នែកកសិកម្មបាន អនុវត្តការរៀបចំរចនា សម្ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីរក្សា កំណើន។រួមជាមួយដំណោះស្រាយលើ ...
ជំនះការសាកល្បងដើម្បីសំរេចគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

ជំនះការសាកល្បងដើម្បីសំរេចគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

(VOVworld) - ឆ្នាំ២០១៧ត្រូវបានវាយតំលៃថា ជាឆ្នាំ មានអត្ថន័យសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចក្នុងដំណាក់កា ...