វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់កាតលឿងរបស់ EC ចំពោះជលផល

វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់កាតលឿងរបស់ EC ចំពោះជលផល

(VOVWORLD) -ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ការនាំចេញជលផលរបស់វៀតណាមទទួលបាន ៨,៣ ពាន់ លាន ដុល្លារអាមេរិក។ ប៉ុន្តែ នាចុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ គណកម្មាធិកា ...
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងបដិវត្តន៍ 4.0

លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងបដិវត្តន៍ 4.0

(VOVWORLD) -លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងរាល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងសម័យកាលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0កំពុងក្ល ...
 ទីក្រុងហូជីមិញដោះរបាំងរារាំងដើម្បីកំណើនដោយចីរភាព

ទីក្រុងហូជីមិញដោះរបាំងរារាំងដើម្បីកំណើនដោយចីរភាព

(VOVWORLD) -ក្រោយរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ អនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់គុណភាពកំណើននោះ សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងហូជីមិញបន្តរក្ស ...
សហគ្រាស FDI ធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅ ទីក្រុង Hai Phong

សហគ្រាស FDI ធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅ ទីក្រុង Hai Phong

(VOVWORLD) -ក្រុមហ៊ុនចំកាត់តម្បាញជ្រលក់ពណ៌ Jasan វៀតណាម ត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញា ប័ណ្ណបធ្វើសកម្មភាពកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ នៅមណ្ឌល ឧស្សាហកម្ម V ...
Phu Tho ពង្រីកឧត្តមភាព ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម

Phu Tho ពង្រីកឧត្តមភាព ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម

(VOVWORLD) -Phu Tho គឺជាខេត្តវាលទំនាបមួយ ដែលស្ថិតនៅភូមិភាគខាងជើងវៀតណាម ហើយជាមូលដ្ឋានមានសក្ដានុភាពជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ...
គយទីក្រុងហូជីមិញជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

គយទីក្រុងហូជីមិញជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

(VOVWORLD) -ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហាស្មុគស្មាញ និងជួយសម្រួលសហគ្រាសក្នុងការនាំចេញ នាំចូលទំនិញឆ្លងដែន នាយកដ្ឋានគយទីក្រុងហូជីមិញកំពុងជំរុញកា ...
សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

(VOVWORLD) -យោងតាមសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) បានឲ្យដឹងថា៖ វៀតណាមមានចំនួនសហគ្រាសប្រមាណ ៧៥ ភាគរយ ដែលកំពុងអនុវត្តន៍បច្ ...
សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

សហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញប្រែខ្លួនក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០

(VOVWORLD) -យោងតាមសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) បានឲ្យដឹងថា៖ វៀតណាមមានចំនួនសហគ្រាសប្រមាណ ៧៥ ភាគរយ ដែលកំពុងអនុវត្តន៍បច្ ...
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ - បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ - បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ

(VOVWORLD) -ទោះបីជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសមួយដែលមានឧត្តមភាពខាងកសិកម្មក៏ដោយ ប៉ុន្តែផលិផលកសិកម្មរបស់វៀតណាមជាច្រើនមិនទាន់មានឧត្តមភ ...
ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍រួមចំណែកជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យក្លាយជាផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ

ផ្សារណាត់ទេសចរណ៍រួមចំណែកជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យក្លាយជាផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ

(VOVWORLD) -ទោះបីជាផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាម VITM ហាណូយ ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តិទៅត្រឹមតែ ៤ ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ មិនា ដល់ថ្ងៃទី ...