ជំរុញការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនៅវៀតណាម

ជំរុញការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនៅវៀតណាម

2017-01-10 - 13:37:42

(VOVworld) – រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រើសរើសឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាឆ្នាំ ប្រទេសជាតិចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី (startups) ដោយមានគំរោងការណ៍ «ជួយឧបត្ថម្ភបរិយាកាសចាប់ អាជីវកម្មថ្មីផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតជាតិដល់ឆ្នាំ ២០២៥» ដែលគោលដៅគឺបង្កើតឡើងរលកវិនិយោគទី ២។ បូកស ករុបឆ្នាំកន្លងមកគំរោងការនេះទទួលបានលទ្ធផលដំបូង។​ បណ្ដាសហគ្រាសចាប់អាជីវកម្មថ្មីដែលបានផ្លាស់ប្តីរថ្មីច្នៃ ប្រឌិតមូលនិធីចាប់អាជីពនិងជំរុញអាជីវកម្មបានកើន ឡើងទាំងខាងបរិមានិង គុណភាព។

អានបន្ថែម

កំណត់ពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល

កំណត់ពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល

2016-12-31 - 14:11:21

(VOV)_ការនាំចេញទៅបរទេស របស់ពាណិជ្ជសញ្ញា Vinamilk បានចាប់ផ្តើម​មុន​នេះ​២០ឆ្នាំ​ បន្ទាប់ពី ពេលអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Vinamilk លោកស្រី Mai Kieu Lien ទៅធ្វើម៉ាឃីធីង​នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ទឹកដោះ គោម្សៅចំនួន៣០០តោន ​និងទឹកដោះគោរាវ​ចំនួន ពីពាន់តោន បាននាំចេញទៅអ៊ីរ៉ាក់ ​ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ជាជំហានដំបូង

អានបន្ថែម

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរក្សាកំណើនបង្គួរនិងស្ថិរភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរក្សាកំណើនបង្គួរនិងស្ថិរភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

2016-12-30 - 19:05:02

(VOVworld) – សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៦ របស់វៀតណាមមិន ទាន់ទទួលបានការ លោតផ្លោះនៅឡើយក្តី ប៉ុន្តែ នៅរក្សា បានកំណើនបង្គួរនិងស្ថិរភាព។ នេះគឺជា ជោគជ័យមួយ ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម។

អានបន្ថែម

ការនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខំប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គ

ការនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខំប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គ

2016-12-27 - 16:19:22

(VOVworld) – ២០១៦ គឺជាឆ្នាំដែលវៀតណាមទទួលបានស្នាដៃដ៏លេចធ្លោ ដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាច្រើន។ ប្រការនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលជះឥទ្ធិពលសកម្មទៅលើខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះ បីជាតំលៃប្រាក់នាំចេញរបស់បណ្ដាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចស្នូលដូចជា៖ តម្បាញកាត់ដេរ ស្បែកជើង​ អេឡេចត្រូនិក និងកសិផល រួមជាមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតមិន ទាន់សម្រេចបានគោលដៅដែលបានដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅក្តីប៉ុន្តែអាចកត់សម្គាល់ការខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តជំនះពុះពារលើឧបសគ្គរបស់មជ្ឈដ្ឋានសហគ្រាសក្នុង កាលៈទេសៈសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកនៅជួបការលំបាកជាច្រើន។

អានបន្ថែម

សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញទុន FDI របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញទុន FDI របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

2016-12-20 - 13:23:09

(VOVworld) – ទោះបីជាជួបការលំបាកជាច្រើនពីការជះ ឥទ្ធិពលនៃស្ថាន ភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមជាមួយការ សាកល្បងក្នុងប្រទេសក្តី ប៉ុន្តែ ២០១៦ នៅជាឆ្នាំដែល វៀតណាមទទួលបានស្នាដៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការទាក់ ទាញប្រភពទុនវិនិយោគពីបរទេស។ បរិមាណប្រភពទុន ដែលត្រូវបានរំដោះនៅកំរិតអតិ បរិមា សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន បានបង្កើនទុនវិនិយោគ ជាពិសេសគឺការចូលរួមរបស់ រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការលំបាកសាកល្បង សំរាប់មជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនក្នុង ដំណើរការវិនិយោគចូល ក្នុងវៀតណាម។

អានបន្ថែម

ពង្រីកតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

ពង្រីកតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

2016-12-13 - 11:48:10

(VOVworld) – វៀតណាមកំពុងមានសហគ្រាសឯកជន ចំនួន​ ៥ សែន ដែល បង្កើតការងារសំរាប់ពលករចំនួន ១៥ លាននាក់ រួមចំណែក ២/៣ ចំណូលនៃ ខឿនសេដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ ដោយហេតុនេះ នាពេលកន្លងទៅ វៀតណាមបាន មាន គោលនយោបាយកសាងផ្នែកអាជីវកម្មឯកជន ជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ី ជម្រៅជាមួយខឿនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

អានបន្ថែម

ឡាវ - ទីផ្សារវិនិយោគគួរឲ្យទាក់ទាញសំរាប់បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាម

ឡាវ - ទីផ្សារវិនិយោគគួរឲ្យទាក់ទាញសំរាប់បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាម

2016-12-06 - 15:49:10

(VOVworld)- ការវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មរបស់មជ្ឈដ្ឋាន សហគ្រាសវៀត ណាមចូលក្នុងឡាវបានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំង នាប៉ុម្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ហើយប្រភពទុន វិនិយោគកាន់តែ ធំពីមួយថ្ងៃទីមួយថ្ងៃ។ ជោគជ័យនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិង មធ្យមវៀតណាមកំពុងជាកំលាំងចលករដើម្បីបណ្ដាសហ គ្រាសធំៗរបស់វៀត ណាមលើវិស័យធនាគារ ទូរគមនាគមន៍ អាកាសចរណ៍ ជំរុញខ្លាំងការវិនិយោគ ចូលក្នុងឡាវ។

អានបន្ថែម

ជំរុញសហគ្រាសនាំចេញរបស់វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

ជំរុញសហគ្រាសនាំចេញរបស់វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

2016-11-29 - 14:11:39

(VOVworld) – នៅវៀតណាម ប្លុកសហគ្រាសនាំចេញដែល មានប្រភពទុន វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នាបច្ចុប្បន្ន គឺជាប្លុកសហគ្រាសមានការរួមវិភាគ ទានដ៏ធំធេងចូល ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីអភិឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាព វៀតណាមកំពុងអនុវត្តគោលនយោ បាយជួយសហគ្រាសនាំ ចេញនិងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់វៀតណាម អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត។

អានបន្ថែម

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរថ្មីរូបសណ្ឋានកំណើនដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរថ្មីរូបសណ្ឋានកំណើនដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

2016-11-18 - 18:01:07

(VOVworld) – ជំនះពុះពារលើដំណាក់កាលលំបាកលំបិន ក្នុងកាលៈទេសៈ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកនិងក្នុង ប្រទេសកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ កម្មវិធីរៀបចំរចនា សម្ព័ន្ធ ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឡើងវិញដំណាក់កាល ២០១១-២០១៥ ទទួល បានលទ្ធផលវិជ្ជមានដំបូង។ បណ្ដាលទ្ធផលនេះគឺជាបុពបទដើម្បីវៀតណាមបន្ត អនុវត្តផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញខឿន សេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០។

អានបន្ថែម

ការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពពាណិជ្ជសញ្ញាស្វាយចន្ទីខេត្ត Binh Phuoc

ការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពពាណិជ្ជសញ្ញាស្វាយចន្ទីខេត្ត Binh Phuoc

2016-11-15 - 13:27:26

(VOVworld) – Binh Phuoc (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) គឺជាខេត្តមានផ្ទៃដី ដាំស្វាយចន្ទីធំបំផុតនៅវៀតណាម ហើយគុណភាពស្វាយចន្ទីនៅទីនេះត្រូវបាន ចាត់ទុក ថាល្អបំផុតលើពិភពលោក។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជសញ្ញា ស្វាយច័ន្ទី ខេត្ត Binh Phuoc បានរៀបចំផែនការលើផ្ទៃ ដីដាំស្វាយចន្ទី ស្វែងរកទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព សំដៅលើកកំពស់ទិន្នផលគុណភាពហើយជួយឧបត្ថម្ភ ប្រជាកសិករធ្វើមានពីផលិតកម្មស្វាយចន្ទី។

អានបន្ថែម

វៀតណាមខំប្រឹងប្រែងកសាងបរិយាកាសវិនិយោគនិងអាជីវកម្មងាយស្រួល

វៀតណាមខំប្រឹងប្រែងកសាងបរិយាកាសវិនិយោគនិងអាជីវកម្មងាយស្រួល

2016-11-08 - 15:31:02

(VOVworld) – ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ ២០១៥ និង ២០១៦ វៀតណាមប្រមូលផ្តុំ អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយ ជោគជ័យសំដៅកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និរន្តរភាព ក្នុងនោះផ្តោតសំខាន់ទៅលើការលើក កំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង កែលំអរបរិយាកាស អាជីវកម្ម។ រួមជាមួយរដ្ឋាភិបាល បណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ន គ្រប់ ជាន់ថ្នាក់ក៏កំពុងអនុវត្តវិធានការណ៍សំដៅ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសំរាប់សហគ្រាសវិនិយោគិន នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

អានបន្ថែម

ខេត្ត Long An ខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញការវិនិយោគដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ខេត្ត Long An ខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញការវិនិយោគដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

2016-11-01 - 14:44:49

(VOVworld) – ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចស្នូលភាគខាង ត្បូងវៀតណាម ខេត្ត Long An គឺជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងទី ក្រុងហូជីមិញជាមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long។ ខេត្តមានខ្សែព្រំដែនជាតិជាមួយប្រទេស កម្ពុជាដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចធំនៅចក្រទ្វារ ព្រំដែន។ ដោយមានឧត្តមភាពនេះ ខេត្ត Long An មានយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញវិនិយោគិននៅក្នុងនិងក្រៅ ប្រទេស អនុវត្តរាល់វិធានការណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាពក្នុងការពន្លឿនវិនិយោគ កែលំអរ បរិយកាស វិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិរន្តរ ភាព។

អានបន្ថែម

ការវិនិយោគដ៏ស៊ីជម្រៅជួយបង្កើនតំលៃប្រាក់នាំចេញបន្លែផ្លែឈើ

ការវិនិយោគដ៏ស៊ីជម្រៅជួយបង្កើនតំលៃប្រាក់នាំចេញបន្លែផ្លែឈើ

2016-10-26 - 12:05:10

(VOVworld) – ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែ នាឆ្នាំ ២០១៦ តំលៃប្រាក់នាំចេញបន្លែផ្លែឈើទទួលបាន ១ ពាន់ ៧ រយលានដុល្លាអាមេរិក កើនឡើង ១៣០% បើ ប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំទៅមិញហើយ កំពុងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយក្នុងចំណោមមុខ ទំនិញកសិផលនាំចេញរបស់វៀតណាម។ ដោយ មានល្បឿន កំណើនដូចនេះការនាំចេញបន្លែផ្លែ ឈើត្រូវបានព្យាករណ៍នឹងនាំមកតំលៃប្រាក់នាំ ចេញប្រមាណ ២ ពាន់​៥ លានដុល្លាអាមេរិកក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦។ នេះជាលើក ដំបូងដែលតំលៃប្រាក់ នាំចេញបន្លែផ្លែឈើខ្ពស់ជាងតំលៃងប្រាក់នាំ ចេញអង្ករ។

អានបន្ថែម

ការណែនាំអាស័យដ្ឋាននិងឱកាសនាំចេញផលិតផលទៅផ្សារ EU

ការណែនាំអាស័យដ្ឋាននិងឱកាសនាំចេញផលិតផលទៅផ្សារ EU

2016-10-17 - 15:53:24

(VOVworld) – ការណែនាំអាសយដ្ឋានផលិតផលគឺជាទ្រព្យ សម្បត្តិ ពាណិជ្ជកម្មដែលមានតំលៃនិងរួមចំណែកដ៏ធំធេង សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមរបស់ប្រទេសជាតិ។ ប៉ុន្តែ នាបច្ចុប្បន្ន សហគ្រាសជាច្រើនមិនទាន់យល់ ច្បាស់ សារៈសំខាន់នៃការណែនាំអាស័យដ្ឋាន ដោយហេតុនេះ ពាណិជ្ជសញ្ញាត្រូវ បានលួចនិងក្លែងបន្លំធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពល ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់គិត្យានុភាពនិងការ អភិវឌ្ឍន៍របស់សហ គ្រាស។​ បណ្ដាផលិតផលនាំចេញរបស់វៀតណាមដែលមាន ការណែនាំអាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់បានបង្កើនឱកាសនាំ ចេញទៅកាន់ទីផ្សារ អន្តរជាតិដែលមានការទាមទាខ្ពស់ ដូចជា៖ អាមេរិក ជប៉ុន ជាពិសេសគឺសហភាព អឺរ៉ុប (EU)។

អានបន្ថែម

យថាទស្សន៍ថ្មីសំរាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិង សម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប

យថាទស្សន៍ថ្មីសំរាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិង សម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប

2016-10-11 - 17:23:09

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៥ តុលា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម សេរី (FTA) រវាង វៀតណាមនឹងបណ្ដាប្រទេសចំណុះសម្ព័ន្ធ ភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប (EAEU) ចូល ជាធរមានដែល បើកចេញឱកាសអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់សហគ្រាសទាំងសងខាង។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានយថាទស្សន៍ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍និង បង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាសមាជិក EAEU និងវៀតណាម បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីផ្សព្វ ផ្សាយទំនិញក៏ដូចជាទាក់ទាញការវិនិយោគ។

អានបន្ថែម

ការកសាងច្បាប់រៀបចំផែនការមេ - ការចាប់ផ្តើមកែទម្រង់រៀបចំផែនការមេនៅវៀតណាម

ការកសាងច្បាប់រៀបចំផែនការមេ - ការចាប់ផ្តើមកែទម្រង់រៀបចំផែនការមេនៅវៀតណាម

2016-10-04 - 11:38:54

(VOVworld) – នាពេលកន្លងទៅ ការងាររៀបចំផែនការ មេរបស់វៀតណាម បានបង្ហាញនូវកំហិតជាច្រើនដែល កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀបចំផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ប្រទេសជាតិ។ ដោយហេតុនេះ ការ កសាងច្បាប់រៀបចំ ផែនការមេគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ និងជាមធ្យោបាយសំខាន់ដែលជួយឧបត្ថម្ភ រដ្ឋាភិបាល បញ្ជាណែនាំនិងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណើរ ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិកាន់តែស៊ីជម្រៅថែម ទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

អានបន្ថែម

ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ដើម្បីរួមចំណែកថែមទៀតក្នុងកំណើន GDP

ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ដើម្បីរួមចំណែកថែមទៀតក្នុងកំណើន GDP

2016-09-20 - 13:21:17

(VOVworld) – តាមគំរោងការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ វៀតណាមរបស់ ក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍បាន ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាល ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ទេសចរណ៍វៀតណាម នឹងមានប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសទំនើប ព្រមៗគ្នា។ បណ្ដាផលិតផលទេសចរណ៍មានគុណភាពខ្ពស់ដែលមាន សមត្ថភាព ប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក្នុង តំបន់និងលើពិភពលោក ក្លាយទៅជា ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួម ចំណែកច្រើនក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិ។

អានបន្ថែម

សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមចាប់ផ្តើមអាជីព៖ ដំណោះស្រាយចាំបាច់សំរាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-បារាំង

សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមចាប់ផ្តើមអាជីព៖ ដំណោះស្រាយចាំបាច់សំរាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-បារាំង

2016-09-13 - 13:59:05

(VOVworld) – នៅខាងក្រៅបណ្ដាសកម្មភាពក្នុងដំណើរ ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវ ការនៅវៀតណាម ចាប់ពី ថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ៧ កញ្ញា ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Francois Hollande បានជួបជាមួយសហគមន៍អាជីវករចាប់អាជីពបារាំងនៅ វៀតណាម (French Tech Viet) ។​ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបើក ចេញដំណោះស្រាយចាំបាច់សំរាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម-បារាំង លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពធ្វើ សកម្មភាពនៃសហគ្រាសបារាំងនានានៅវៀតណាម ប្រកបដោយការ​ច្នៃប្រឌិតថែមទៀត។

អានបន្ថែម

បណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀង FTA ជំនាន់ថ្មី៖ ឱកាសនិងការសាកល្បង

បណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀង FTA ជំនាន់ថ្មី៖ ឱកាសនិងការសាកល្បង

2016-09-06 - 12:37:14

(VOVworld) – បណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេ ភាគី (FTA)​ ជំនាន់ថ្មី ជាអ្វីៗ? ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសហ គ្រាសក្នុងប្រទេសទទួលផលប្រយោជន៍ពីបណ្ដា FTA ក្នុងពេលធ្វើសមាហរណកម្មនិងវៀតណាមឆ្លៀតយក អទិភាពខាងពន្ធ ដែល FTA ជំនាន់ថ្មីនាំមកជូនដែរ ឬទេ? នេះគឺជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម សមត្ថកិច្ចនិងមជ្ឈដ្ឋានអាជីវករវៀតណាម ជាពិសេស គឺស្ថាប័នតំណាងការទូត របស់វៀតណាមប្រចាំនៅ ឯបរទេសយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនសំដៅលើកំពស់ សមត្ថិភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសវៀតណាម នៅបរិយាកាសអាជីវកម្មថ្មី។

អានបន្ថែម

ជំរុញស្មារតីចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងសហគ្រាសវៀតណាម

ជំរុញស្មារតីចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងសហគ្រាសវៀតណាម

2016-08-30 - 15:22:05

(VOVworld) - រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រើសរើស ២០១៦ គឺជា «ឆ្នាំប្រទេសជាតិចាប់ផ្តើមអាជីព»។ ប្រការនេះបានសរឲ្យឃើញា៖ ការចាប់ផ្តើមអាជីព សហគ្រាសកំពុងជាបញ្ហាដែលសហគមន៍ទាំងមូល យកចិត្តទុកដាក់។ រួមជាមួយស្នារដៃជាង​ ៣០ ឆ្នាំ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាមបានអភិវឌ្ឍន៍ យ៉ាងខ្លាំងក្លារួមចំណែកដ៏សែនសំខាន់ក្នុងសមិទ្ធិ ផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិ។ ទោះបីជាគោល ដៅដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដាក់ចេញដល់ឆ្នាំ ២០២០ គឺមានសហគ្រាសចំនួន ១ លានគឺមិន ងាយស្រួលក្តី ប៉ុន្តែ នេះគឺជាកំលាំង ចលករដើម្បី វៀតណាមឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅ។

អានបន្ថែម

ឧទ្ទេសនាមអំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅវិធីដើរថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយ

ឧទ្ទេសនាមអំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅវិធីដើរថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយ

(VOVworld)-លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ ការណាល់ផ្សាយជា ភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ទទួលបានសំបុត្រមួយចំនួន មកពី ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីទូទាំងពិភពលោក ។ក្នុងនោះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ ទទួលបានសំបុត្រចំនួន៣ មកពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ អ៊ុំសាវឿននិង រិន្តាធិនមកពីខេត្តកណ្តាលនិងខេត្តស្វាយរៀង ប្រទេសកម្ពុជានិងមិត្តសុខពិសី។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមឧទ្ទេសនាមជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់អំពីឆាកល្ខោនកណ្តាលវាលនៅ វិថីដើរដោយថ្មើជើងនៃទីក្រុងហាណូយតាមសំណូមពររបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ សុខ ពិសី។

អានបន្ថែម