ការអភិវឌ្ឍន៍សេវ៉ាកម្ម Logistics បំរើឲ្យការនាំចេញ

ការអភិវឌ្ឍន៍សេវ៉ាកម្ម Logistics បំរើឲ្យការនាំចេញ

2017-03-28 - 15:44:40

(VOVworld) – សេវ៉ាកម្ម Logistics (សេវ៉ាកម្មដឹកជញ្ជូន) ដើរតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភតភ្ជាប់ចរាចរណ៍ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេស ជាតិក៏ដូចជា តំបន់ផងដែរ។ ទោះបីជានៅមានកំហិតជាច្រើនក្តី ប៉ុន្តែ សេវ៉ាកម្ម logistics នៅវៀតណាមកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាជំហានៗ ដែលជួយមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រាស នាំចេញទាំងឡាយកាត់ បន្ថយចំណាយបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយ សហគ្រាសបរទេស។

អានបន្ថែម

វៀតណាមបន្តជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិន

វៀតណាមបន្តជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិន

2017-03-21 - 12:06:02

(VOVworld) – អាស្រ័យដោយបរិយាកាសវិនិយោគនិង អាជីវកម្មត្រូវបានកែលំអវៀតណាមទទួលបានប្រភព ទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន ១៥ ពាន់ ៨០០ លាន ដុល្លាអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ វៀតណាម បន្តក្លាយទៅជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យ​ទាក់ទាញចំពោះ មជ្ឈដ្ឋានវិនិយោគិនលើពិភពលោកដោយសារកត្តា វិជ្ជមានដូចជា៖ ឱកាសក្នុងដំណើរធ្វើសមាហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក៏ដូចជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលំអបរិយាកាសអាជីវកម្ម។

អានបន្ថែម

ផ្នែកជលផលវៀតណាមឆ្ពោះទៅគោលដៅបង្កើនតំលៃប្រាក់នាំចេញបង្កង

ផ្នែកជលផលវៀតណាមឆ្ពោះទៅគោលដៅបង្កើនតំលៃប្រាក់នាំចេញបង្កង

2017-03-14 - 15:05:33

(VOVworld) – ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ វៀតណាមកំពុងកសាង គំរោងការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែក ឧស្សាហកម្មផលិតបង្កង ខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅ គោលដៅតំលៃប្រាក់នាំចេញបង្កងទទួលបាន ១០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនាឆ្នាំ ២០២៥។

អានបន្ថែម

ខេត្ត Ha Nam អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

ខេត្ត Ha Nam អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

2017-03-08 - 17:45:02

(VOVworld) – នៅវៀតណាម ទិសដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ រួមចំណែកដីធ្លី ផលិតកម្មនិងជួយសហគ្រាសបាននិងកំពុង នាំមកនូវជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញ សហគ្រាសចូលរួមក្នុង វិស័យកសិកម្មបច្ចិវិទ្យាខ្ពស់។ ខេត្ត Ha Nam ជាខេត្តផលិត កសិកម្មប្រពៃណីមួយនៅតំបន់ដីសណ្ត Bac Bo ទទួលបាន លទ្ធផលដំបូងលើវិស័យនេះ។

អានបន្ថែម

អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាមដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាមដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

2017-02-28 - 18:16:48

(VOVworld) – ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ចលនា «ជន វៀតណាមផ្តល់ អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម» បានជួយមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រាសកំណត់ ច្បាស់លាស់ថែម ទៀតអំពីសក្តានុភាពនិងឧត្តមភាពរបស់ទីផ្សារក្នុង ប្រទេស។ ជាពិសេសគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគ្រាស ចំពោះអតិថិជនក្នុងការលើកកំពស់គុណភាពទំនិញ។ តាមរយៈនោះ ផ្លាស់ប្តូរទំលាប់ទិញនិងប្រើប្រាស់ទំនិញ វៀតណាមរបស់អតិថិជនរួមចំណែកជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការ ប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាមហើយនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ជាតិអភិវឌ្ឍន៍និរន្តិរភាព។

អានបន្ថែម

ទីផ្សារមូលបត្រទីក្រុងហូជីមិញ – កាណាល់ប្រមូលទុនសំរាប់កាអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

ទីផ្សារមូលបត្រទីក្រុងហូជីមិញ – កាណាល់ប្រមូលទុនសំរាប់កាអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

2017-02-21 - 15:20:47

(VOVworld) – ទីផ្សារមូលបត្រទីក្រុងហូជីមិញស្រូបយក ជាង ៩០% តំលៃនៃទីផ្សារមូលបត្រក្នុងទូទាំងប្រទេស។ នាបច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដំណើរការភាគ ហ៊ុនភាវូបនីយកម្មនិងការលក់ភាគហ៊ុនក្នុងសហគ្រាសរដ្ឋ។ ដោយហេតុនេះ កំណើននៃទីផ្សារមូលបត្រទីក្រុងហូជីមិញ នឹងជាកំលាំងចលករដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាព។

អានបន្ថែម

លើកកំពស់តំលៃផលិតផលផ្លែឈើពិសេសរបស់វៀតណាម

លើកកំពស់តំលៃផលិតផលផ្លែឈើពិសេសរបស់វៀតណាម

2017-02-14 - 17:08:32

(VOVworld) – នាឆ្នាំ ២០១៦ តំលៃនៃការនាំចេញមុខទំនិញ បន្លែផ្លែឈើ របស់វៀតណាមជាលើកដំបូងទទួលបានជិត ២ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ក្នុងនោះ មានការរួមវិភាគទានដ៏ ធំនៃតំបន់ដាំឈើហូបផ្លែនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long។ របត់នេះបានបើកចេញទិសដៅថ្មីក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ខឿន កសិកម្មវៀតណាមឡើងវិញរួមជាមួយស្រូវអង្ក ផ្លែឈើ ពិសេសគ្រប់ប្រភេទរបស់ វៀតណាមបានក្លាយទៅជាមុខ ទំនិញនាំចេញស្នូលនៃផ្នែកកសិកម្ម។

អានបន្ថែម

កសិកម្មតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ចំពោះមុខការសាកល្បងនៃសមាហរណកម្ម

កសិកម្មតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ចំពោះមុខការសាកល្បងនៃសមាហរណកម្ម

2017-02-07 - 13:58:36

(VOVworld) – កសិកម្មនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long (ភាគខាងត្បូង វៀតណាម) ជានិច្ចកាលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ប៉ុន្តែ ចរិតលក្ខណៈនិរន្តរភាពក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មនៅតំបន់នេះមិនខ្ពស់ទេ ហើយមិន ទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃខឿនកសិកម្មទំនើបនៅឡើយ។ ដោយហេតុនេះ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនកសិកម្មឡើងវិញក្នុងនោះប្រមូលផ្តុំទៅលើការតភ្ជាប់ តំបន់ជាមួយគ្នានិងការកសាងផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមាន ពាណិជ្ជសញ្ញាគឺជាទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីសំរាប់ផ្នែកកសិកម្មនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long។

អានបន្ថែម

យថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

យថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

2017-02-03 - 07:00:00

(VOVworld) – ឆ្នាំ ២០១៦ បានបិទបញ្ចប់ដោយមាន ព្រឹត្តិការណ៍និងស្នាដៃ សេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោជាច្រើន។ នេះគឺជាឆ្នាំដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មី - រដ្ឋាភិបាល ស្ថាបនាដែលបានអនុវត្តរាល់វិធានការកែលំអរ បរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្ម ជួយឧបត្ថម្ភសហ គ្រាសអភិវឌ្ឍន៍ហើយលើកទឹកចិត្តស្មារតីចាប់ផ្តើម អាជីវកម្មថ្មី ផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ នេះក៏ជាបុព្វបទដើម្បី វៀតណាមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ។

អានបន្ថែម

មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Bac Bo ៖ ២០ ឆ្នាំក្រឡែកមើលឡើងវិញ

មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Bac Bo ៖ ២០ ឆ្នាំក្រឡែកមើលឡើងវិញ

2017-01-24 - 08:00:00

(VOVworld) – ត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៧ មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Bac Bo រួមមានខេត្តក្រុងចំនួន ៧ នៅប៉ែកខាងជើងវៀតណាមដែលត្រូវបានវាយ តំលៃជា មណ្ឌលមានឧត្តមភាពនិងសក្តានុភាពដ៏ធំធេងខាង ភូមិសាស្ត្រនិងកំរិត អភិវឌ្ឍន៍។ ក្រោយរយៈពេល ២០ ឆ្នាំ មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ Bac Bo បានពង្រីកនូវតួនាទី គឺជាកំលាំងចលករអភិវឌ្ឍន៍នៃតំបន់ដីសណ្តទន្លេក្រហម និងប្រទេសវៀតណាមទាំងមូល។

អានបន្ថែម

ជំរុញការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនៅវៀតណាម

ជំរុញការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនៅវៀតណាម

2017-01-10 - 13:37:42

(VOVworld) – រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រើសរើសឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាឆ្នាំ ប្រទេសជាតិចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី (startups) ដោយមានគំរោងការណ៍ «ជួយឧបត្ថម្ភបរិយាកាសចាប់ អាជីវកម្មថ្មីផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតជាតិដល់ឆ្នាំ ២០២៥» ដែលគោលដៅគឺបង្កើតឡើងរលកវិនិយោគទី ២។ បូកស ករុបឆ្នាំកន្លងមកគំរោងការនេះទទួលបានលទ្ធផលដំបូង។​ បណ្ដាសហគ្រាសចាប់អាជីវកម្មថ្មីដែលបានផ្លាស់ប្តីរថ្មីច្នៃ ប្រឌិតមូលនិធីចាប់អាជីពនិងជំរុញអាជីវកម្មបានកើន ឡើងទាំងខាងបរិមានិង គុណភាព។

អានបន្ថែម

កំណត់ពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល

កំណត់ពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល

2016-12-31 - 14:11:21

(VOV)_ការនាំចេញទៅបរទេស របស់ពាណិជ្ជសញ្ញា Vinamilk បានចាប់ផ្តើម​មុន​នេះ​២០ឆ្នាំ​ បន្ទាប់ពី ពេលអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Vinamilk លោកស្រី Mai Kieu Lien ទៅធ្វើម៉ាឃីធីង​នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ទឹកដោះ គោម្សៅចំនួន៣០០តោន ​និងទឹកដោះគោរាវ​ចំនួន ពីពាន់តោន បាននាំចេញទៅអ៊ីរ៉ាក់ ​ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ជាជំហានដំបូង

អានបន្ថែម

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរក្សាកំណើនបង្គួរនិងស្ថិរភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរក្សាកំណើនបង្គួរនិងស្ថិរភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

2016-12-30 - 19:05:02

(VOVworld) – សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៦ របស់វៀតណាមមិន ទាន់ទទួលបានការ លោតផ្លោះនៅឡើយក្តី ប៉ុន្តែ នៅរក្សា បានកំណើនបង្គួរនិងស្ថិរភាព។ នេះគឺជា ជោគជ័យមួយ ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម។

អានបន្ថែម

ការនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខំប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គ

ការនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខំប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គ

2016-12-27 - 16:19:22

(VOVworld) – ២០១៦ គឺជាឆ្នាំដែលវៀតណាមទទួលបានស្នាដៃដ៏លេចធ្លោ ដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាច្រើន។ ប្រការនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលជះឥទ្ធិពលសកម្មទៅលើខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះ បីជាតំលៃប្រាក់នាំចេញរបស់បណ្ដាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចស្នូលដូចជា៖ តម្បាញកាត់ដេរ ស្បែកជើង​ អេឡេចត្រូនិក និងកសិផល រួមជាមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតមិន ទាន់សម្រេចបានគោលដៅដែលបានដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅក្តីប៉ុន្តែអាចកត់សម្គាល់ការខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តជំនះពុះពារលើឧបសគ្គរបស់មជ្ឈដ្ឋានសហគ្រាសក្នុង កាលៈទេសៈសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកនៅជួបការលំបាកជាច្រើន។

អានបន្ថែម

សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញទុន FDI របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញទុន FDI របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

2016-12-20 - 13:23:09

(VOVworld) – ទោះបីជាជួបការលំបាកជាច្រើនពីការជះ ឥទ្ធិពលនៃស្ថាន ភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមជាមួយការ សាកល្បងក្នុងប្រទេសក្តី ប៉ុន្តែ ២០១៦ នៅជាឆ្នាំដែល វៀតណាមទទួលបានស្នាដៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការទាក់ ទាញប្រភពទុនវិនិយោគពីបរទេស។ បរិមាណប្រភពទុន ដែលត្រូវបានរំដោះនៅកំរិតអតិ បរិមា សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន បានបង្កើនទុនវិនិយោគ ជាពិសេសគឺការចូលរួមរបស់ រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការលំបាកសាកល្បង សំរាប់មជ្ឈដ្ឋានសហគ្រិនក្នុង ដំណើរការវិនិយោគចូល ក្នុងវៀតណាម។

អានបន្ថែម

ពង្រីកតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

ពង្រីកតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

2016-12-13 - 11:48:10

(VOVworld) – វៀតណាមកំពុងមានសហគ្រាសឯកជន ចំនួន​ ៥ សែន ដែល បង្កើតការងារសំរាប់ពលករចំនួន ១៥ លាននាក់ រួមចំណែក ២/៣ ចំណូលនៃ ខឿនសេដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ ដោយហេតុនេះ នាពេលកន្លងទៅ វៀតណាមបាន មាន គោលនយោបាយកសាងផ្នែកអាជីវកម្មឯកជន ជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ី ជម្រៅជាមួយខឿនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

អានបន្ថែម

ឡាវ - ទីផ្សារវិនិយោគគួរឲ្យទាក់ទាញសំរាប់បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាម

ឡាវ - ទីផ្សារវិនិយោគគួរឲ្យទាក់ទាញសំរាប់បណ្ដាសហគ្រាសវៀតណាម

2016-12-06 - 15:49:10

(VOVworld)- ការវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មរបស់មជ្ឈដ្ឋាន សហគ្រាសវៀត ណាមចូលក្នុងឡាវបានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំង នាប៉ុម្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ហើយប្រភពទុន វិនិយោគកាន់តែ ធំពីមួយថ្ងៃទីមួយថ្ងៃ។ ជោគជ័យនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិង មធ្យមវៀតណាមកំពុងជាកំលាំងចលករដើម្បីបណ្ដាសហ គ្រាសធំៗរបស់វៀត ណាមលើវិស័យធនាគារ ទូរគមនាគមន៍ អាកាសចរណ៍ ជំរុញខ្លាំងការវិនិយោគ ចូលក្នុងឡាវ។

អានបន្ថែម

ជំរុញសហគ្រាសនាំចេញរបស់វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

ជំរុញសហគ្រាសនាំចេញរបស់វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

2016-11-29 - 14:11:39

(VOVworld) – នៅវៀតណាម ប្លុកសហគ្រាសនាំចេញដែល មានប្រភពទុន វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នាបច្ចុប្បន្ន គឺជាប្លុកសហគ្រាសមានការរួមវិភាគ ទានដ៏ធំធេងចូល ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីអភិឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាព វៀតណាមកំពុងអនុវត្តគោលនយោ បាយជួយសហគ្រាសនាំ ចេញនិងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់វៀតណាម អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត។

អានបន្ថែម

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរថ្មីរូបសណ្ឋានកំណើនដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរថ្មីរូបសណ្ឋានកំណើនដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

2016-11-18 - 18:01:07

(VOVworld) – ជំនះពុះពារលើដំណាក់កាលលំបាកលំបិន ក្នុងកាលៈទេសៈ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកនិងក្នុង ប្រទេសកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ កម្មវិធីរៀបចំរចនា សម្ព័ន្ធ ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឡើងវិញដំណាក់កាល ២០១១-២០១៥ ទទួល បានលទ្ធផលវិជ្ជមានដំបូង។ បណ្ដាលទ្ធផលនេះគឺជាបុពបទដើម្បីវៀតណាមបន្ត អនុវត្តផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញខឿន សេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០។

អានបន្ថែម

ការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពពាណិជ្ជសញ្ញាស្វាយចន្ទីខេត្ត Binh Phuoc

ការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពពាណិជ្ជសញ្ញាស្វាយចន្ទីខេត្ត Binh Phuoc

2016-11-15 - 13:27:26

(VOVworld) – Binh Phuoc (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) គឺជាខេត្តមានផ្ទៃដី ដាំស្វាយចន្ទីធំបំផុតនៅវៀតណាម ហើយគុណភាពស្វាយចន្ទីនៅទីនេះត្រូវបាន ចាត់ទុក ថាល្អបំផុតលើពិភពលោក។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជសញ្ញា ស្វាយច័ន្ទី ខេត្ត Binh Phuoc បានរៀបចំផែនការលើផ្ទៃ ដីដាំស្វាយចន្ទី ស្វែងរកទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព សំដៅលើកកំពស់ទិន្នផលគុណភាពហើយជួយឧបត្ថម្ភ ប្រជាកសិករធ្វើមានពីផលិតកម្មស្វាយចន្ទី។

អានបន្ថែម

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិង email ចំនួន ២១៣ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤០ លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាខ្មែរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Khambeng Inthavong មិត្តអ្នកស្តាប់ មកពីឡាវដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបណ្ដាទីកន្លែងថូតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island នៅវៀតណាម។

អានបន្ថែម