ឃោសនាអំពីការកសាងជនបទថ្មីនៅNinh Binh

ឃោសនាអំពីការកសាងជនបទថ្មីនៅNinh Binh - ảnh 1
Ninh Binh រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការកសាងជនបទថ្មី​(រូបថត៖ Internet)
Vov- ក្រោយរយះពេល​២ឆ្នាំអនុវត្ត​កម្មវិធីគោលដៅជាតិ​កសាងជនបទថ្មី
 ឆ្នាំ​២០១២​នេះ ខែត្រNinh Binh ខិតខំ​មានឃុំចំនួន​១០០%​​សំរេចគំរោងជនបទ
ថ្មី។ នឹងដល់ឆ្នាំ​២០១៥ មានឃុំចំនួន ២៥ ​ទទួលបទដ្ឋានជនបទថ្មី។ ដើម្បី
សំរេច គោលដៅនេះខែត្រ បញ្ជាក់ថា៖ភារកិច្ច១ក្នុងចំណោមបណ្តាភារកិច្ច
សំខាន់ៗ​នោះគឺការងាឃោសនាក្នុងប្រជាជន។
កម្មវិធីគោលដៅជាតិ​កសាងជនបទថ្មី បានក្លាយទៅជាចលនាប្រឡង ប្រណាំងដ៏ផុលផុសនៅស្រុកជាច្រើនរបស់ខែត្រNinh Binh ។រួមជាមួយការ វិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋអំណាចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏រៀបចំឃោសនា អំពីការកសាងជនបទថ្មីដោយរូបភាពយ៉ាងសម្បូរបែប។តាមរយះនោះប្រជាជន
យល់ដឹងច្បាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងជនបទថ្មី។​លោក
Le Ngoc Oanh ប្រធានគណះកម្មាធិការឃោសនាអប់រំគណះកម្មាធិការ បក្ស
ស្រុក  Hoa Lu បានបញ្ជាក់ថា៖ “ការងារឃោសនា-ទោះបីទើបអនុវត្តក្តី តែបាន
បង្កឲ្យមានបរិយាកាស សប្បាយរីករាយនឹងជំនឿជឿជាក់របស់ប្រជាជនក្នុងការ
លាតត្រដាងអនុវត្តការកសាងជនបទថ្មី។គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ​បណ្តាឃុំក្នុង
ស្រុក​បានសំរេចគំរោង កសាងជនបទថ្មី​ត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចដឹកនាំរបស់ថ្នាក់លើ”។
ឃោសនាអំពីការកសាងជនបទថ្មីនៅNinh Binh - ảnh 2
ការសន្ទនាអំពីការកសាងជនបទថ្មី(រូបថត៖Internet)
ខែត្រNinh Binhបានសកម្មឃោសនាដោយរូបភាពយ៉ាងសម្បូរបែបដូច ជា
ឃោសនាតាមបណ្កាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មាន​​ ចេញផ្សាយឯកសារ​នឹងដាក់ បញ្ចូល
ខ្លឹមសារនៃការកសាងជនបទថ្មីចូលក្នុងបណ្តាសន្និសីទថ្នាក់គណះកម្មាធិការបក្ស​​រដ្ឋអំណាចនឹងមហាជន។ល។លោកTruong Cong Hoa ប្រធាន គណះកម្មាធិការ
ប្រជាជនស្រុកGia Vien  ចាត់ទុកថា៖ការយល់ដឹងអំពី កម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីត្រូវ
មានការព្រមៗគ្នាពីរដ្ឋអំណាចចុះមកដល់ប្រជាជន។ដើម្បីធ្វើបានប្រការនេះ​ការងារឃោសនាត្រូវដើរមុន១ជំហាន។លោកTruong Cong Hoa  ចែករំលែកថា៖         “ត្រូវឃោសនាជាប្រចាំដើម្បីប្រជាជនយល់បានថា៖ខ្លួនត្រូវធ្វើអ្វី​ដើម្បី រួមកំលាំង
រួមចិត្តកសាងជនបទថ្មី។ត្រូវយល់ថា៖ប្រជាជនត្រូវមានការទទួល ខុសត្រូវចូល
រួមកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មី​ដោយមានការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ”។
លោក​Phan Tien Dung​ប្រធានគណះកម្មាធិការឃោសនា អប់រំគណះកម្មាធីការ
បក្សខែត្រ Ninh Binhបានឲ្យដឹងថា៖ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅមានអ្នកឃោ សនាចំនួន​២០០០​នាក់ត្រូវបានហ្វឹកហាត់អំពីបទដ្ឋានចំនួន​១៩​របស់កម្មវិធី កសាងជនបទថ្មី។ចំពោះ
NinhBinhការងារឃោសនាត្រូវបានអនុវត្តដោយ ម្ចាស់ការ​​​ដោយមានខ្លឹមសារច្នៃ
ប្រឌិតដើម្បីប្រជាជនងាយចាំងាយយល់​នឹង អនុវត្ត។​លោកPhan Tien Dung​បញ្ជាក់
ថា៖ ​“បញ្ហាដែលយើងខ្ញុំដកចេញបាន នោះគឺការងារឃោសនាត្រូវខ្លី​ងាយយល់​ងាយចាំដើម្បីប្រជាជនងាយទាក់ទងផ្ទាល់នឹងខ្លឹមសារឃោសនានឹងជ្រួតជ្រាប
ភ្លាមបាន។​ពីនោះបង្កបានការស្រុះចិត្តគំនិតខ្ពស់​ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី”។         អាស្រ័យដោយការផ្តោតទៅលើការងារឃោសនា​ ដល់ឥឡូវនេះនៅក្នុង ទូទាំងខែត្រមានឃុំចំនួន១២ក្នុងចំណោមឃុំទាំង​១២០​​ទទួលបានបទដ្ឋានពី​៣ដល់​
៥ ​ឃុំចំនួន៦៥​ទទួលបទដ្ឋាន​ចំនួន​៩​នឹង​ឃុំចំនួន​៤៥​ក្នុងចំណោមឃុំ ទាំង​១២០​
ទទួលពី​១០​ដល់​១៥ក្នុងចំណោមបទដ្ឋានទាំង​១៩អំពីការកសាង ជនបទថ្មី។ខែត្រ​ក៏ខិតខំដើម្បីឃុំទាំងអស់សំរេចគំរោងការណ៏កសាងជនបទ ថ្មីក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នាំ
នេះដែរ។ការងារឃោសនាបានបង្កឲ្យមានការស្រុះចិត្ត គំនិតក្នុងប្រជាជនជា
ជំហានដំបូង។​នេះជាការចាប់ផ្តើម​ល្អដើម្បីខែត្រ​Ninh Binhទទួលបានលទ្ធផល
ល្អក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ