មុខរបរធ្វើសៀងនៅភូមិ Cu Da

មុខរបរធ្វើសៀងនៅភូមិ Cu Da

(VOVWORLD) - មិនត្រឹមតែជាភូមិផលិតមីសួធំបំផុតភាគខាងជើង វៀតណាម ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ភូមិ Cu Da ឃុំ Cu Khe ស្រុក Thanh Oai ទីក្រុងហាណូយ ...
របរធ្វើមីសួនៅភូមិ Cu Da

របរធ្វើមីសួនៅភូមិ Cu Da

(VOVWORLD) - ភូមិ Cu Da ស្រុក Thanh Oai ជាយទីក្រុងហាណូយមិនត្រឹម តែអភិរក្សបានបណ្ដាផ្ទះបុរាណនិងវីឡាមានស្ថាបត្យកម្មបារាំង ប៉ុណ្ណោះទេ ...
ភូមិភាជន៍ Thanh Ha

ភូមិភាជន៍ Thanh Ha

(VOVWORLD) - ស្ថិតនៅចម្ងាយ ៣ គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចទីក្រុង Hoi An នៅខាងក្បែទន្លេ Thu Bon ភាពស្អាតសាមញ្ញនៃភូមិភាជន៍ Thanh Ha ចំណុះសង្ ...
ភូមិ Dong Ngac - តំបន់បណ្ឌិត

ភូមិ Dong Ngac - តំបន់បណ្ឌិត

(VOVWORLD) - ភូមិ Dong Ngac ឬហៅថាភូមិ Ve ចំណុះខ័ណ្ឌ Tu Liem ខាងជើង ទីក្រុងហាណូយ។ ភូមិ Dong Ngac មិនត្រឹមតែល្បីឈ្មោះដោយ សំណង់ស្ថាបត ...
មុខរបរធ្វើផ្លិតភូមិ Chang Son

មុខរបរធ្វើផ្លិតភូមិ Chang Son

(VOVWORLD) - លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងនាទីស្រុកស្រែនាសប្តាហ៍មុន យើងខ្ញុំបានឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោកអ្នកនាងភូមិរបរជាងឈើ Chang Son នៅវៀត ...
របរជាងឈើនៅភូមិ Chang Son

របរជាងឈើនៅភូមិ Chang Son

(VOVWORLD) - ភូមិ Chang Son ឃុំ Chang Son ស្រុក Thach That ទីក្រុងហាណូយគឺជាភូមិជាងឈើមួយក្នុងចំណោមភូមិជាងឈើបុរាណនៅ វៀតណាម។ អស់រយៈពេ ...
ភូមិ Da Sy - តំបន់ដីបណ្ឌិត

ភូមិ Da Sy - តំបន់ដីបណ្ឌិត

(VOVWORLD) - ភូមិ Da Sy មិនត្រឹមតែជាភូមិរបរដំដែកប្រពៃណីនៅ តំបន់ដីសណ្ត Bac Bo ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ល្បីឈ្មោះដោយប្រពៃណី ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ...
ភូមិដំដែក Da Sy នៅតំបន់ដីសណ្ត Bac Bo

ភូមិដំដែក Da Sy នៅតំបន់ដីសណ្ត Bac Bo

(VOVWORLD) - ភូមិ Da Sy នៅតំបន់ដីសណ្ត Bac Bo មិនត្រឹមតែជាទីស្រុក កំណើតរបស់អ្នកមានគុណូបករៈចំពោះប្រទេសជាតិជាច្រើន ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ...
ភូមិបេតិកភ័ណ្ឌ Binh Da

ភូមិបេតិកភ័ណ្ឌ Binh Da

(VOVWORLD) - ស្ថិតនៅចម្ងាយជាង ២០ គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចពីទីក្រុង ហាណូយ Binh Da គឺជាភូមិបុរាណមួយដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមដូច្នេះក្រោម រជ ...
ភូមិរបរត្បាញសូត្រ Van Phuc

ភូមិរបរត្បាញសូត្រ Van Phuc

(VOVWORLD) - ភូមិ Van Phuc (បច្ចុប្បន្នគឺសង្កាត់ Van Phuc ខ័ណ្ឌ Ha Dong រដ្ឋានីហាណូយ) គឺជាភូមិរបរត្បាញសូត្រដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រពី ...
ភូមិរបរត្បាញផ្តៅឬស្សី Phu Vinh

ភូមិរបរត្បាញផ្តៅឬស្សី Phu Vinh

(VOVWORLD) - ស្ថិតនៅចម្ងាយ ២៥ គីឡូប៉ែត្រប៉ែកខាងលិចពីទីក្រុង ហាណូយ ភូមិ Phu Vinh ឃុំ Phu Nghia ស្រុក Chuong My គឺជាស្រុកកំណើត របស់ម ...