ការផ្លាស់ប្តូរនៅខេត្ត Ben Tre ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មី

ការផ្លាស់ប្តូរនៅខេត្ត Ben Tre ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មី

(VOVWORLD) - ខេត្ត Ben Tre ភាគខាងត្បូងវៀតណាម គឺជាតំបន់ដាំដើមដូង ច្រើនបំផុតនៅវៀតណាមដោយមានប្រព័ន្ធទន្លេព្រែកខ្វាត់ខ្វែង ប៉ុន្តែ ជីវភ ...
ដើមដូងនៅខេត្ត Ben Tre

ដើមដូងនៅខេត្ត Ben Tre

(VOVWORLD) - នៅខេត្ត Ben Tre ភាគខាងត្បូងវៀតណាម សុទ្ធតែជាចម្ការដូងទ្រង់ទ្រាយធំប្រមូលផ្តុំនៅបណ្ដាស្រុកប៉ែកខាងលិចដូចជាស្រុក  Chau Tha ...
ភូមិរបរធ្វើប្រហិត Uoc Le

ភូមិរបរធ្វើប្រហិត Uoc Le

(VOVWORLD) - ភូមិ Uoc Le ចំណុះឃុំ Tan Uoc ស្រុក Thanh Oai ស្ថិតនៅ ចម្ងាយ ៣០ គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនីរតីពីទីក្រុងហាណូយ។ ភូមិនេះល្បីឈ្មោះដោយ ...
Dong Ky - ភូមិចាប់ផ្តើមអាជីពថ្មី

Dong Ky - ភូមិចាប់ផ្តើមអាជីពថ្មី

(VOVWORLD) - ភូមិ Dong Ky ចំណុះទីរួមខេត្ត Tu Son ខេត្ត Bac Ninh (ភាគខាងជើងវៀតណាម) ល្បីឈ្មោះជាភូមិរបរធ្វើគ្រឿងឈើវិចិក្រសិល្បៈ ប្រពៃ ...
មុខរបរធ្វើសៀងនៅភូមិ Cu Da

មុខរបរធ្វើសៀងនៅភូមិ Cu Da

(VOVWORLD) - មិនត្រឹមតែជាភូមិផលិតមីសួធំបំផុតភាគខាងជើង វៀតណាម ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ភូមិ Cu Da ឃុំ Cu Khe ស្រុក Thanh Oai ទីក្រុងហាណូយ ...
របរធ្វើមីសួនៅភូមិ Cu Da

របរធ្វើមីសួនៅភូមិ Cu Da

(VOVWORLD) - ភូមិ Cu Da ស្រុក Thanh Oai ជាយទីក្រុងហាណូយមិនត្រឹម តែអភិរក្សបានបណ្ដាផ្ទះបុរាណនិងវីឡាមានស្ថាបត្យកម្មបារាំង ប៉ុណ្ណោះទេ ...
ភូមិភាជន៍ Thanh Ha

ភូមិភាជន៍ Thanh Ha

(VOVWORLD) - ស្ថិតនៅចម្ងាយ ៣ គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចទីក្រុង Hoi An នៅខាងក្បែទន្លេ Thu Bon ភាពស្អាតសាមញ្ញនៃភូមិភាជន៍ Thanh Ha ចំណុះសង្ ...
ភូមិ Dong Ngac - តំបន់បណ្ឌិត

ភូមិ Dong Ngac - តំបន់បណ្ឌិត

(VOVWORLD) - ភូមិ Dong Ngac ឬហៅថាភូមិ Ve ចំណុះខ័ណ្ឌ Tu Liem ខាងជើង ទីក្រុងហាណូយ។ ភូមិ Dong Ngac មិនត្រឹមតែល្បីឈ្មោះដោយ សំណង់ស្ថាបត ...
មុខរបរធ្វើផ្លិតភូមិ Chang Son

មុខរបរធ្វើផ្លិតភូមិ Chang Son

(VOVWORLD) - លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងនាទីស្រុកស្រែនាសប្តាហ៍មុន យើងខ្ញុំបានឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោកអ្នកនាងភូមិរបរជាងឈើ Chang Son នៅវៀត ...
របរជាងឈើនៅភូមិ Chang Son

របរជាងឈើនៅភូមិ Chang Son

(VOVWORLD) - ភូមិ Chang Son ឃុំ Chang Son ស្រុក Thach That ទីក្រុងហាណូយគឺជាភូមិជាងឈើមួយក្នុងចំណោមភូមិជាងឈើបុរាណនៅ វៀតណាម។ អស់រយៈពេ ...