ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង

(VOVWORLD) - ក្នុងជីវភាពនៃសម័យទំនើប អាស្រ័យដោយការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យា បាន ជាការថតរូបពិតជាងាយស្រួលណាស់។ គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃឬម៉ាស៊ីនថត ឌីជីថលមួយប៉ុណ្ណោះ គឺមិត្តអាចថតរូបស្អាតៗបានហើយ។

ប៉ុន្តែ មានមិត្តវ័យក្មេងជាច្រើន ហាក់ដូចជាឈរនៅខាងក្រៅរលកបច្ចេកវិទ្យា នោះ ដោយមានការជក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីលម៉ូដែលចាស់ៗ។

ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 1
ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីលពេញនិយមមិនមែនងាយស្រួលទេ។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 2
ប្រភេទម៉ាស៊ីនថតនេះមានម៉ូដែលខុសគ្នាចំនួនរាប់ពាន់។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 3
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 4
ហាងលក់ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីលតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានជូនអតិថិជនវ័យក្មេង ពេលដែលគេមកជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនថត។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 5
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីលបានក្លាយទៅជាចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់ មិត្តវ័យក្មេងជាច្រើនដែលមានការអាឡោះអាល័យដល់អតីតកាល។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 6
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 7
បុរស Tran Ha Thanh (ទីក្រុងហាណូយ) ជាមិត្តវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមាន ការជក់ចិត្តនឹងម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 8
រូបថតដែលថតដោយម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីលនាំមកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ចម្លែកមួយដែលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមិនអាចបង្កើតឡើងបានឡើយ។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 9
សូរសម្លេងនៃការបិទសន្ទះ shutter ជានិច្ចកាលមានកម្លាំងទាក់ទាញយ៉ាង ខ្លាំងក្លាចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 10
បុរស Ha Thanh ជានិច្ចកាលយកម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីលតាមខ្លួន។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 11
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 12
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 13
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 14
Lab 36+ ជាអាស័យដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមអាស័យដ្ឋានគួរអោយជឿទុកចិត្ត ដើម្បីមកលាងហ្វីល។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 15
ដុំហ្វីលត្រូវដោះចេញហើយយកទៅលាង។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 16
បន្ទាប់មកគឺការផ្ដិតហ្វីលដោយម៉ាស៊ីន។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 17
ការលាងនិងផ្ដិតហ្វីលរូបថតមួយលើកមានតម្លៃពី៣តៅ៥ហ្មឺនដុង (១,៥ទៅ២,៥ដុល្លា)។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 18
បន្ទាប់ពីត្រូវបានលាងរួច ដុំហ្វីលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញហើយបញ្ជូន អោយម្ចាស់វិញ។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 19
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 20
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 21
ចំណែកឯរូបថត នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅជា ហ្វាយ។

  ស្នាដៃមួយចំនួនដែលត្រូវបានថតដោយម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល៖

ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 22
ភ្លៀងធ្លាក់នៅហូយអាន (អ្នកនិពន្ធ៖ Hai Ha)។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 23
អ្នកលក់ទំនិញតាមដងវិថី។ (អ្នកនិពន្ធ៖ Hai Ha)។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 24
រដូវក្ដៅ ១ (អ្នកនិពន្ធ៖ Ha Thanh)។
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 25
រដូវក្ដៅ ២។ (អ្នកនិពន្ធ៖ Ha Thanh)
ម៉ាស៊ីនថតប្រើហ្វីល - ចំណង់ចំណូលចិត្តពេញនិយមរបស់មិត្តវ័យក្មេង - ảnh 26
ទីក្រុង Da Lat គួរអោយស្រមើស្រមៃ។ (អ្នកនិពន្ធ៖ Ha Thanh)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ