សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam

(VOVWORLD) - គណៈចាត់តាំងមានគោលបំណងថា កម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជាទីលានលេង កំសាន្ត មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋធានីនិងភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំរុំវិស្សមកាលមួយដែលជួយអោយប្អូនៗកុមារមាន ឱកាសស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្លៃវប្បធម៌ ផលិតផលនៅតាមភូមិរបរប្រពៃណី និងល្បែងកំសាន្តប្រជាប្រិយនានាផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam កំពុងរៀបចំកម្មវិធីសកម្មភាពវប្បធម៌វិស្សមកាលឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់យុវជន ជំទង់និងកុមារនៅរដ្ឋធានីហាណូយនិងតំបន់ជុំវិញនានា។ “តាមរយៈសកម្មភាព វប្បធម៌នេះ យើងខ្ញុំមានគោលបំណង់ថា ក្មួយៗនឹងស្វែងយល់និងស្រឡាញ់តម្លៃ វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិថែមទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រាល់សកម្មភាពទាំងនេះក៏រួម ចំណែកបំប៉ន់បំណិនជីវិត លក្ខណៈបុគ្គលក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញារបស់ក្មួយៗ ទៀតផង” - លោក Le Xuan Kieu នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Van Mieu – Quoc Tu Giam បានអោយដឹងយ៉ាងដូច្នេះ។

សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 1 លោក Le Xuan Kieu នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Van Mieu – Quoc Tu Giam

        សកម្មភាពនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិស្សមកាលចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា។

សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 2
សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 3

        គណៈចាត់តាំងមានគោលបំណងថា កម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជាទីលានលេង កំសាន្ត មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋធានីនិងភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំរុំវិស្សមកាលមួយដែលជួយអោយប្អូនៗកុមារមាន ឱកាសស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្លៃវប្បធម៌ ផលិតផលនៅតាមភូមិរបរប្រពៃណី និងល្បែងកំសាន្តប្រជាប្រិយនានាផងដែរ។

សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 4
សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 5

        ក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំនេះ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនឹងមានឱកាសជួបប្រាស្រ័យជាមួយ អ្នកសរសេរអក្សរខ្យល់តាមបែបគូរអក្សរ ទៀតផង។ “ខ្ញុំសប្បាយយ៉ាងក្រៃលែង ដោយបានឧទ្ទេសនាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋធានីនិងក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស អំពីប្រភេទអក្សរខ្យល់តាមបែបគូរអក្សរ។ ខុសពីប្រភេទអក្សរខ្យល់ វៀតណាម ផ្សេងៗទៀត ប្រភេទអក្សរខ្យល់តាមបែបគូរអក្សរនេះមានការគូរផងហើយការ សរសេរផង។ ប្រការនេះនឹងបំផុសគំនិតអោយអ្នកសរសេរអក្សរនិងអ្នកទទួល អក្សរដូចគ្នា” - លោក Nguyen Manh Tu មកពីក្លឹបអក្សរខ្យល់ But Nam Hon Viet បានចែករំលែកយ៉ាងដូច្នេះ។

សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 6
សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 7
សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 8
សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 9
សកម្មភាពវិស្សមកាល “សិស្សានុសិស្សក្មេង - បង្ហោះសុបិន្ត” នៅមជ្ឈមណ្ឌល វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu – Quoc Tu Giam - ảnh 10 ប្អូនៗកុមារត្រូវបានបង្រៀនអោយចេះធ្វើខ្លែងនិងតុបតែងខ្លែងដោយខ្លួនឯងទៀតផង

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ