ប្រទេស Lebanon ជម្រុញការងារខ័ណ្ឌសីម៉ាលើដែនសមុទ្រជាមួយអ៊ីស្រា អែល

ប្រទេស Lebanon ជម្រុញការងារខ័ណ្ឌសីម៉ាលើដែនសមុទ្រជាមួយអ៊ីស្រា អែល

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ប្រធានរដ្ឋសភា Lebanon លោក Nabih Berri បានឲ្យដឹងថា សំណើររបស់ប្រទេសនេះក្នុងការងារខ័ណ្ឌសីម៉ាលើដែនសមុទ ...