ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានចូលរួមក្នុងវេទិការផលិតកម្ម និងជួញដូរផ្លែគូលែន ខេត្ត Bac Giang

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានចូលរួមក្នុងវេទិការផលិតកម្ម និងជួញដូរផ្លែគូលែន ខេត្ត Bac Giang

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា នៅខេត្ត Bac Giang គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Bac Giang បានរៀបចំវេទិកា« សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ផលិតកម ...