ការដង្ហែរក្បួនប្រឆាំងជំទាសនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Monsanto នៅប្រទេសបារាំង

ការដង្ហែរក្បួនប្រឆាំងជំទាសនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Monsanto នៅប្រទេសបារាំង

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់នៅទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសបារាំងចំនួន ៤០ បានចូលរួមការធ្វើដង្ហែរក្បួន ដើម្បីប្រឆាំងជំទ ...
ជនវៀតណាមនៅអូទ្រីសដើរដង្ហែរក្បួនសំដៅប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះអំពើរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត

ជនវៀតណាមនៅអូទ្រីសដើរដង្ហែរក្បួនសំដៅប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះអំពើរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើត

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៦កក្កដា សហគមន៍ជនវៀតណាម នៅអូទ្រីសបានលើកទង់ជាតិនិងបដាដើរដង្ហែក្បូនលើ វិថីរបស់ទីក្រុង Vienna ​(អូទ្រីស)សំដៅប្រឆាំង ...