ផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បូកសរុបរយៈពេល១០ឆ្នាំនៃចលនា “ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម”

ផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បូកសរុបរយៈពេល១០ឆ្នាំនៃចលនា “ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម”

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បានបើកការតាំងពិព័រណ៍ ដើម្បីបូកសរុបនូវសមិទ្ធិ ១០ឆ្នាំ ទទួលប ...
ផ្នែកឧស្សាហកម្មប្រេងឧស្ម័នមានចក្ខុវិស័យថ្មីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រ

ផ្នែកឧស្សាហកម្មប្រេងឧស្ម័នមានចក្ខុវិស័យថ្មីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រ

(VOVWORLD) - ផ្នែកឧស្សាហកម្មប្រេងឧស្ម័នមានចក្ខុវិស័យថ្មីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រ។ នេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលបាន រៀបចំឡើងនាថ្ង ...
ផ្នែកឧស្សាហកម្មអេឡិកត្រូនិកវៀតណាមគប្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី

ផ្នែកឧស្សាហកម្មអេឡិកត្រូនិកវៀតណាមគប្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី

(VOVWORLD) -ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក វត្តមានរបស់សហគ្រាសដែលមានទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI បានរួមវិភាគទានក្នុងការជំរុញផ្នែកឧស ...
អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧស្សាហកម្មរថយន្តឲ្យក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញរបស់វៀតណាម

អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧស្សាហកម្មរថយន្តឲ្យក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញរបស់វៀតណាម

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១០វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀត ណាម លោក Trinh Dinh Dung បានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំស្តីព ...