សហគ្រិនស្ត្រីនិងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីប្រទេសវៀតណាមមួយសម្បូររុងរឿង

សហគ្រិនស្ត្រីនិងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីប្រទេសវៀតណាមមួយសម្បូររុងរឿង

(VOVWORLD) - កិច្ចពិភាក្សា “សហគ្រិនស្ត្រីនិងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីប្រទេសវៀតណាមមួយសម្បូររុងរឿង” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភ ...