កងកម្លាំងកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីត្រូវបានដាក់ក្នុងស្ថានភាពត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធ

កងកម្លាំងកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីត្រូវបានដាក់ក្នុងស្ថានភាពត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា អ្នកនាំពាក្យរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកណ្តាលអាមេរិក (CENTCOM) លោក Bill Urban បានឲ្យដឹងថា កងកម្លាំងកងទ័ពចម្រ ...