គុយបាប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក

គុយបាប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក

(VOVWORLD) - រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសគុយបា លោក Bruno Rodriguez កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា បានចោទប្រកាន់អាមេរិកពីបទប្រើពាក្យសំដីមិនត្រឹ ...
គុយបាបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ Helms-Burton របស់ អាមេរិកមិនមានសុពលភាពទេ

គុយបាបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ Helms-Burton របស់ អាមេរិកមិនមានសុពលភាពទេ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ Helms-Burton ដែលអាមេរិកប្រើប្រាស់សំដៅរឹតបន្តឹងបទដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេ ...