រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារគាំពារពលរដ្ឋ

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារគាំពារពលរដ្ឋ

(VOVWORLD) - នោះគឺជាការអះអាងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំម៉ាឡេស៊ីលោក Le Quy Quynh ពេលដែលឆ្លើយបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៃទីភ្នា ...