សន្និសីទស្ដីពីការឃ្លាំមើលលើដំណោះស្រាយកំណែទម្រង់ត្រួតពិនិត្យ​ជំនាញ

សន្និសីទស្ដីពីការឃ្លាំមើលលើដំណោះស្រាយកំណែទម្រង់ត្រួតពិនិត្យ​ជំនាញ

(VOVWORLD) -អង្គប្រជុំ រួមទាំងតំណាងបណ្ដាសម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសបានលើកសំណើរថា នាពេលខាងមុខ រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងបញ្ជាណែន ...