ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ស.ប.ប.ក អំពាវនាវឲ្យ​កូរ៉េខាងត្បូង​អនុ​វត្តរាល់​កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ស.ប.ប.ក អំពាវនាវឲ្យ​កូរ៉េខាងត្បូង​អនុ​វត្តរាល់​កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េ

(VOVWORLD) -កាសែតនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សាធារណមតិជាច្រើនបាន អំពាវនាវឱ្យបង្កើនវិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េ។
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជានិងអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មានអំពីការរួមវិភាគទានរបស់អតីតប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Le Duc Anh

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជានិងអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មានអំពីការរួមវិភាគទានរបស់អតីតប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Le Duc Anh

(VOVWORLD) -គេហទំព័រ Freshnews - ជាគេហទំព័រមួយដែលមានមិត្តអ្នកអានច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជាបានអះអាងថា អតីតប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Le Duc Anh ...
ជំរុញប្រព័ន្ធអេកូចាប់អាជីព អំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ជំរុញប្រព័ន្ធអេកូចាប់អាជីព អំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

(VOVWORLD) -សមាគមព័ត៌មានវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញនឹងអនុវត្តន៍ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្ដូរថ្មីប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត ដើម្បីនាំសហគ្រាសវៀត ...
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិចុះផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក នៅវៀតណាម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិចុះផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃរដ្ឋ ស.ប.ប.កបានបន្តចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ លោក Kim Jong – un ទៅកាន់វៀត ...