សិក្ខសាលា “ផ្លូវ Truong Son-ផ្លូវហូជីមិញ និមិត្តរូបនៃឆន្ទៈឯកភាពមាតុប្រទេស”

សិក្ខសាលា “ផ្លូវ Truong Son-ផ្លូវហូជីមិញ និមិត្តរូបនៃឆន្ទៈឯកភាពមាតុប្រទេស”

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៦០ នៃការបើកផ្លូវ Truong Son - ផ្លូវហូជីមិញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែឧសភា នៅ ទីរួមខេត្ត Gia Nghia ខេត្ត ...
ផ្លូវ Ho Chi Minh ផ្លូវ Truong Son៖ ផ្តល់ជំនួយឲ្យ សមរភូមិឯកភាពមាតុប្រទេសកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

ផ្លូវ Ho Chi Minh ផ្លូវ Truong Son៖ ផ្តល់ជំនួយឲ្យ សមរភូមិឯកភាពមាតុប្រទេសកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

(VOVworld)-ផ្លូវ Ho Chi Minh ឬហៅថា ផ្លូវ Truong Son ត្រូវបានសាងសង់នាឆ្នាំ ១៩៥៩​ដោយគោលដៅបន្ត ផ្តល់ជំនួយឲ្យភាគខាងត្បូងវៀតណាម ក្នុងកា ...