វាត្រីកំណាព្យ "រឿងព្រេងអំពី Truong Son"

វាត្រីកំណាព្យ "រឿងព្រេងអំពី Truong Son"

(VOVWORLD) -កម្មវិធីនេះបាននាំមកជូនសាធារណជននូវអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីទុក្ខលំបាកលំបិន ក៏ដូចជាស្មារតីអង់អាចក្លាហានរបស់កងទ័ព ក្នុងការបង្ ...