វិមានក្រឹមឡាំង៖ ជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក V.Putin និងមេដឹកនាំស.ប.បកូរ៉េលោក Kim Jong-Un “កំពុងត្រៀមរៀបចំ”

វិមានក្រឹមឡាំង៖ ជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក V.Putin និងមេដឹកនាំស.ប.បកូរ៉េលោក Kim Jong-Un “កំពុងត្រៀមរៀបចំ”

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១៥ ខែ មេសា វិមានក្រឹមឡាំងបានអោយដឹងថាជំនួបកំពូលលើកដំបូង រវៀងប្រធានា ធិបតីរុស្ស៊ីលោក V.Putin និងមេដឹកនាំ ស.ប.ប ...
វិមានក្រឹមឡាំងប្រកាសជាផ្លូវការនូវពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី - អាម៉េរិក

វិមានក្រឹមឡាំងប្រកាសជាផ្លូវការនូវពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី - អាម៉េរិក

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា វិមានក្រឹមឡាំងប្រកាសជាផ្លូវការនូវពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី - អាម៉េរិករវាងប្រ ...
ការបោះឆ្នោតសភាឌូម៉ាជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ប្រមុខវិមានក្រឹមឡាំង

ការបោះឆ្នោតសភាឌូម៉ាជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ប្រមុខវិមានក្រឹមឡាំង

(VOVworld)-ការបោះឆ្នោតសភាឌូម៉ាទើបនឹងបានប្រ ព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យ ហើយលទ្ធផលបាន បញ្ជាក់ថា គណៈបក្ស​បង្រួប​បង្រួម​រុស្ស៊ី​ទទួល​​បាន​ ...