អ.ស.ប អបអរសារទរចំពោះភាគីនានានៅស៊ូដង់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកាល

អ.ស.ប អបអរសារទរចំពោះភាគីនានានៅស៊ូដង់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកាល

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអបអរសារទរចំពោះភាគីនានានៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលរួមម ...
ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅស៊ូដង់ ភាគច្រើនបានឯកភាព លើសំណើរបស់ភាគីប្រឆាំងស្តីពីការធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្ន

ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅស៊ូដង់ ភាគច្រើនបានឯកភាព លើសំណើរបស់ភាគីប្រឆាំងស្តីពីការធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្ន

(VOVWORLD) - ក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរកាល (TMC) នៅប្រទេសស៊ូដង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភាថាបានឯកភាពលើសំណើរួមរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងសំខ ...