Bài học số 3 : Chào tạm biệt trong tiếng Hàn

(VOVWORLD) - ‘잘 가요’ ‘ Anh/ chị đi cẩn thận nhé!’, ‘잘 있어요’ ‘Anh/ chị ở lại tốt nhé!’

 

Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình ‘ Học tiếng Hàn 3 phút’. Ở buổi học lần trước, chúng ta đã cùng  học những câu chào hỏi cơ bản nhất trong tiếng Hàn. Các bạn đã thực hành nhiều chưa? Học ngoại ngữ, điều quan trọng chính là việc thường xuyên luyện tập các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi nhắc lại những câu thoại mà chúng ta đã học ở buổi trước nhé.

 

민호: 감사합니다.

흐엉: 감사는요.

민호: 고마워요.

흐엉: 고맙긴요.

흐엉: 죄송합니다.

민호 : 아니에요. 괜찮아요.

민호: 미안해요.

흐엉: 괜찮아요.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các câu chào khi chia tay. Trong tiếng Việt, khi chia tay, chúng ta chỉ cần nói “Tạm biệt, hẹn gặp lại” nhưng trong tiếng Hàn, người đi hay người ở lại sẽ có cách chào tạm biệt khác nhau các bạn ạ!

Bây giờ Hương và anh Min ho tạm biệt nhau. Hương là người đi trước và anh Min ho là người ở lại. Vậy Hương sẽ chào anh Min ho như thế nào và anh Min ho chào lại Hương ho ra sao, các bạn cùng lắng nghe nhé!

민호: 안녕히 가세요.

흐엉: 안녕히 계세요.

‘안녕히’ có nghĩa là ‘một cách bình an’, ‘가세요’ có nghĩa là ‘Anh/ chị hãy đi nhé’. Như vậy câu chào của người ở lại với người đi ‘안녕히 가세요’ thực chất là một câu chúc ‘Anh/chị đi về bình an nhé! Anh/chị đi về cẩn thận nhé!’ Tương tự như vậy, câu chào ‘안녕히 계세요’ có nghĩa ‘anh/chị ở lại bình an nhé’ là câu chào của người đi dành cho người ở lại.

Các bạn cùng nhắc lại theo Hương và Min ho nhé.

민호: 안녕히 가세요.

흐엉: 안녕히 계세요.

Như đã nói ở bài trước, tùy thuộc vào tình huống hội thoại và mối quan hệ giữa người nói và người nghe mà người Hàn Quốc sẽ dùng cách nói trang trọng hay thân mật khác nhau. Câu chào tạm biệt ‘안녕히 가세요, 안녕히 계세요’ chính là cách nói trang trọng trong tiếng Hàn. Vậy khi hai người có mối quan hệ gần gũi với nhau, họ sẽ tạm biệt nhau như thế nào anh Min ho ?

민호: 잘 가요.

흐엉: 잘 있어요.

‘잘 가요’ ‘ Anh/ chị đi cẩn thận nhé!’, ‘잘 있어요’ ‘Anh/ chị ở lại tốt nhé!’

Còn nếu như cả hai bên cùng đi về hai hướng khác thì chúng ta sẽ chào như thế nào? Vâng, đúng rồi. Nếu cả hai người đều đi về hai hướng khác nhau thì khi đó cả hai sẽ cùng chúc nhau đi về bình an, cẩn thận:

안녕히 가세요.

잘 가요.

Bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe và nhắc lại các câu thoại  chúng ta vừa học trong buổi học hôm nay nhé.

민호: 안녕히 가세요.

흐엉: 안녕히 계세요.

민호: 잘 가요.

흐엉: 잘 있어요.

Buổi học hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở giờ học lần sau.

안녕히 계세요.


피드백

Kim Dung

Cảm ơn Đài đã có một chương trình học tiếng Hàn rất bổ ích và có ý nghĩa, số lượng kiến thức phù hợp, người trình... 더보기

기타