22/08/2014

27°C

23/08/2014

25°C 32°C

ເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD 21,175 21,225
JPY 196 204
EUR 27,920 28,256
GBP 34,714 35,273
CNY 3,274 3,311

ຄັດສະເໜີ ແລະ ຕອບບາງຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ຄັດສະເໜີ ແລະ ຕອບບາງຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ມີ​ບາງ​ຈົດໝາຍ​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ບົດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລາຍການ, ນອກ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ກໍ່ຕັ້ງ​ບາງຄຳ​ຖາມ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​, ​ກ່ຽວ​ກັບນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ຫວຽດນາມ. ​ໃນ​ລາຍການ “​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ລາວ​” ພາກ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຂໍຄັດ​ສະ​ເໜີ ​ແລະ ຕອບ​ບາງ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ. ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຕິດຕາມ​ຮັບ​ຟັງ.

ອ່ານຕໍ່