23/11/2014

20°C

24/11/2014

21°C 28°C

ເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD 21,335 21,385
JPY 179 182
EUR 26,490 26,802
GBP 33,071 33,595
CNY 3,274 3,311

ວັນຄູແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມ

ວັນຄູແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ເພື່ອນ ຫວຽດ​ນາມ ຜູ້​ໜຶ່ງ, ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ແມ່ນ​ຄູ​ສອນ. ລາວ​ຢາ​ກ​ໄດ້​ຂອງ​ຂ​ວັນ​ມາ​ຈາກ​ລາວ​ເພື່ອມອ​ບ​ໃຫ້​ແມ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ.

ອ່ານຕໍ່