02/02/2015

13°C

03/02/2015

14°C 21°C

ເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD 21,360 21,405
JPY 177 180
EUR 26,084 26,397
GBP 33,110 33,643
CNY 3,274 3,311

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ37ຄະນະກຳມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ-ລາວ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ37ຄະນະກຳມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ-ລາວ

ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຄັ້ງ​ທີ 37 ຄະ​ນະ​ກຳ​​ຍາ​ທິ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ. ຍ້ອນ​ວ່າ​ໄດ​້​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ແດນ​ໄກ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ເນື້ອ​ໃນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມສຳ​ຄັນ​ນີ້. ຜ່ານ​ລາຍ​ການ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຮູ້​ເນື້ອ​ໃນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ບໍ?

ອ່ານຕໍ່