#keyword
#searchin

26/11/2014

26°C

27/11/2014

22°C 29°C

ເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD 21,390 21,400
JPY 175 188
EUR 26,514 26,845
GBP 33,264 33,815
CNY 3,274 3,311

ວັນຄູແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມ

ວັນຄູແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ເພື່ອນ ຫວຽດ​ນາມ ຜູ້​ໜຶ່ງ, ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ແມ່ນ​ຄູ​ສອນ. ລາວ​ຢາ​ກ​ໄດ້​ຂອງ​ຂ​ວັນ​ມາ​ຈາກ​ລາວ​ເພື່ອມອ​ບ​ໃຫ້​ແມ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ.

ອ່ານຕໍ່