#keyword
#searchin

26/05/2015

28°C

27/05/2015

28°C 37°C

ເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD 21,805 21,865
JPY 177 180
EUR 23,837 24,122
GBP 33,424 33,961
CNY 3,274 3,311

ປີທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2015 ຂອງຫວຽດນາມ

ປີທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2015 ຂອງຫວຽດນາມ

ໃນ​ລາຍການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນກັບທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ມືນີ້, ບັນນາທິການ VOV ຈະ​ແນະນຳ​ບົດ​ທີ່​ພາດ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ວ່າ: ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2015 ຂອງ​ຫວຽດນາມ ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນດາ​ມໍລະດົກ​ໂລກ.

ອ່ານຕໍ່