#keyword
#searchin

01/08/2014

27°C

02/08/2014

25°C 33°C

ເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD 21,205 21,255
JPY 204 207
EUR 28,213 28,552
GBP 35,485 36,056
CNY 3,274 3,311

ຕອບຄຳຖາມເຊິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງຝາກມາໃນອາທິດຜ່ານມາ

ຕອບຄຳຖາມເຊິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງຝາກມາໃນອາທິດຜ່ານມາ

ໃນ​ຈົດໝາຍ, ອີ​ແມ​ວນັ້ນ, ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ບາງ​ບົດ​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ອາກາດ​ໃນ​ອາທິດ, ກໍ່​ຄື​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ບັນຫາຈຳນວນ​ໜຶ່ງ. ​ໃນ​ລາຍການ “​ໂອ້​ລົ​ມກັບ​ເພື່ອນ​ລາວ​” ພາກ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ຕອບ​ບາງ​ຄຳ​ຖາມ​ເຊິ່ງທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ຝາກ​ມາ​ໃນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ. ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຕິດຕາມ​ຮັບ​ຟັງ.

ອ່ານຕໍ່

ເກາະຟູ໋ກວກ-ເກາະແຫ່ງເພັດມະນີ

ເກາະຟູ໋ກວກ-ເກາະແຫ່ງເພັດມະນີ

ເກາະຟູ໋ກວກ-ເກາະແຫ່ງເພັດມະນີ