Media /
ເພື່ອສັງເກດພູໄຟໄດ້ດີ , ທ່ານສາມາດຂຶ້ນໄປຈອມພູເຂົ້າປ້ອມປາພະຄານ ບາລ່າງອານ
ປາພະຄານຢູ່ທີ່ນີ້ ຍາມໃດກໍ່ສົ່ງສັນຍານ ແນະນຳໃຫ້ເຮືອ ກຳປັ່ນອອກແລະເຂົ້າທ່າກຳປັ່ນ ຊາກີ
ນີ້ກໍ່ແມ່ນແຫລມໂດຍບັນດານັກວິທະຍາສາດສົນໃຈດ້ວຍຊື່ເອີ້ນສາກົນວ່າ Cape Batangan ມີທີ່ຕັ້ງໃກ້ກັບ ຮ່ວາງຊາ ກວ່າໝູ່ ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງແມ່ນປະມານ 135 ໄມທະເລ
ຊົມຈາກປາພະຄານ ບາລ່າງອານ, ປາກພູໄຟບູຮານທີ່ໃຫຍ່ໂຕຄ່ອຍໆປະກົດອອກເມື່ອນ້ຳທະເລລົງ
ເວລາຊົມປາກພູໄຟໄດ້ດີສຸດ ແມ່ນ 9 ໂມງເຊົ້າຮອດ 13 ໂມງ.
ທັດສະນີຍະພາບພູໄຟ ຢູ່ ແຄມຝັ່ງທະເລ ບາລ່າງອານ ແມ່ນປ່ຽນແປງຢ່າງລຽນຕິດ ນັບແຕ່ຕອນເຊົ້າຮອດຕອນແລງ
ຕອນເຊົ້າແມ່ນເວລາທີ່ນ້ຳທະເລລົງ ທ່ານອາດຈະພົບເຫັນປາກພູໄຟປະກົດອອກ ແຕ່ຮອດຍາມຄ່ຳເມື່ອຮອດນ້ຳທະເລໄຫລເຂົ້າບໍ່ສາມາດຊົມໄດ້
ປາກພູໄຟກວ້າງ 20 ແມັດ, ເລິກ ປະມານ 2,0-3 ແມັດ
ອ້ອມແອ້ມປາກພູໄຟແມ່ນກະແສຫີນລາວາພົ້ນອອກຈາກປາກພູໄຟ
ເຖິງວ່າຕະຫລອດປີຖືກຜົນກະທົບຈາກລົມພາຍຸ ແຕ່ປາກພູໄຟບູຮານຍັງຄົງຕົວເໝືອນເດີມ
ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອາຍຸຂອງພູໄຟຫີນນີ້ແມ່ນ ປະມານ10,5-11 ລ້ານປີ
ປ້ອມປາພະຄານ ບາລ່າງອານ ສັງເກດຈາກ ປາກພູໄຟ

ຊົມປາກພູໄຟບູຮານຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ບາລ່າງອານ ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ

(VOVWORLD) - ເລື່ອງຄົ້ນພົບປາກພູໄຟບູຮານ ຢູ່ ບາລ່າງອານ ເມືອງ ບີງເຊີນ ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດວ່າ ແມ່ນການສ້າງຈຸດພິເສດທີ່ຫາຍາກຢູ່ເຂດທະເລໝູ່ເກາະຫວຽດນາມ.

Nguyen My Tra