Media /
ບັນດາສວນດອກຄາຍພາກັນເອ້ຄວາມງາມໃນຍາມລະດູໜາວ
ຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງດອກຄາຍ
ເຂດສວນດອກຄາຍທີ່ປູກປະສານກັບດອກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ, ອັນໄດ້ສ້າງເປັນອຸທິຍານລະດູບານໃໝ່ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ.
ສີສັນດອກຄາຍ
ບັນດາສວນດອກຄາຍພາກັນເອ້ຄວາມງາມ ອັນໄດ້ດຶງດູດໃຈຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ
ບັນດາສວນດອກຄາຍພາກັນເອ້ຄວາມງາມ ອັນໄດ້ດຶງດູດໃຈຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ
ແຂກຄົນທັງຫຼາຍຖືກຫຼົງໄຫຼໃນຄວາມງາມຂອງສວນດອກຄາຍດັ່ງໃນຝັນ.
ການບົວລະບັດຮັກສາດອກຄາຍຂອງຊາວສວນ.
ເຂດສວນດອກຄາຍທີ່ປູກປະສານກັບດອກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ, ອັນໄດ້ສ້າງເປັນອຸທິຍານລະດູບານໃໝ່ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ.
ຊາວສວນປູກດອກຄາຍ ຍັງສຸມຈິດສຸມໃຈຮອດນາທີ່ສຸດທ້າຍ.
ຊາວສວນປູກດອກຄາຍ ຍັງສຸມຈິດສຸມໃຈຮອດນາທີ່ສຸດທ້າຍ.
ຄວາມງາມຂອງ ດອກຄາຍເຍີດເຕີນ ໄດ້ດຶງດູດໃຈຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ.
ບັນດາເຈົ້າຂອງສວນດອກຄາຍກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ລູກຄ້າມາຊື້ດອກຄາຍ.
ຢູ່ເຍິດເຕີນ, ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍອາດຈະພົບເຫັນຕົ້ນຄາຍໃຫຍ່ຊຶ່ງແມ່ນຊັບສົມບັດອັນມີຄ່າຂອງຊາວສວນ.
ຕົ້ນຄາຍພວມຖືກຂຸດເອົາມາຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ.
ຊາວສວນຫາມຕົ້ນຄາຍໃສ່ໂຖໃຫຍ່ເພື່ອຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ.
ຜູ້ຂາຍດອກຄາຍ ຮັບໃຊ້ລູກຄ້າຢ່າງສຸດໃຈ.
ບັນດາງ່າດອກຄາຍ ຈະຖືກນຳໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດດອກໄມ້
ບ້ານເຍີດເຕີນໃນຍາມລະດູດອກຄາຍ ຄຶກຄື້ນໄປດ້ວຍການຊື້ຂາຍດອກຄາຍນັບແຕ່ເຊົ້າ.
ບ້ານເຍີດເຕີນໃນຍາມລະດູດອກຄາຍ ຄຶກຄື້ນໄປດ້ວຍການຊື້ຂາຍດອກຄາຍນັບແຕ່ເຊົ້າ.
ເຂດຂາຍດອກຄາຍເຍິດເຕີນ ມໍ່ກັບຕະຫຼາດດອກໄມ້ກວາງອານ ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຫຼາກຫຼາຍຍາມບຸນເຕັດ.
ດອກຄາຍຖືກນຳໄປຂາຍຢູ່ໃຈກາງຮ່າໂນ້ຍ.
ຮູບພາບຊາວສວນຂີ່ລົດເລາະຂາຍດອກຄາຍ - ຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຮ່າໂນ້ຍ.
ສີສັນດອກຄາຍປະກົດມີຢູ່ທຸກບ່ອນໃນຮ່າໂນ້ຍ.

ດອກຄາຍເຍີດເຕີນ, ສີສັນລະດູບານໃໝ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ

(VOVWORLD) -ຊຸມວັນທ້າຍປີ, ຮ່າໂນ້ຍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມງາມດ້ວຍສີສັນຂອງດອກຄາຍ. ທັງເຂດດິນນ້ຳຖ້ວມແຄມແມ່ນ້ຳແດງ ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມດ້ວຍສີສັນຂອງມວນມາລາຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ພະລັງຊີວິດໃໝ່. ດອກຄາຍເຍີດເຕີນ ແມ່ນປະດອກໃຫຍ່, ສວຍສົດງົດງາມກ່ວາດອກຄາຍທີ່ປູກທີ່ເຂດອື່ນ. ເຍີດເຕີນແມ່ນດິນແດນທີ່ປະກອບອາຊີບປູກດອກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບເປັນເວລາຮ້ອຍປີມານີ້.

Ngo Thanh Hai