Media /
ຮ່າຢາງ ແມ່ນສະຖານທີ່ມີທິວທັດທຳມະຊາດພູຜາປ່າໄມ້ສວຍງາມ ແລະ ນາຂັ້ນໄດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ
ກາງເດືອນພຶດສະພາ ນາຂັ້ນໄດພວມຖືກແຫ້ງດ້ວຍສຽງແດດ
ທ້າຍເດືອນ ປະຊາຊົນເລີ່ມຕົ້ນເອົານ້ຳເຂົ້ານາ
ເລື່ອງເກັບນ້ຳແມ່ນດຳເນີນປະມານ 1-2 ອາທິດກ່ອນດຳນາ
ຢູ່ບາງແຫ່ງ ນ້ຳໄດ້ໄຫລເຂົ້າເຕັມນາແລ້ວ ກຽມພ້ອມໃຫ້ລະດູການດຳນາໃຫມ່
ນາຂັ້ນໄດຢູ່ ຮ່າຢາງ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ ແຫ່ງນີ້ສວຍງາມກວ່າ
ປະຊາຊົນຢູ່ ຮ່າຢາງ ເລີ່ມໄຖນາກະກຽມໃຫ້ລະດູການໃຫມ່
ນາຂັ້ນໄດ ໃນເດືອນພຶດສະພາຢູ່ ຮ່າຢາງ ສ້າງເປັນຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍາກທີ່ຫລົງລືມໄດ້.

ນາຂັ້ນໄດ ຢູ່ ຮ່າຢາງ

(VOVWORLD) - ເດືອນພຶດສະພາ ນາຂັ້ນໄດຢູ່ ຮ່າຢາງ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການດຳນາໃຫມ່

Duc Anh