Media /
ພາບຖ່າຍ: “ໄປໄຮ່ໄຖນາ”- ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຈູຫວຽດບັກ (ແຂວງຮ່າຢາງ)
ພາບຖ່າຍ “ຍົກຍ້າຍໄປ”- ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນຫືວຄຽມ (ແຂວງ ກວ໋າງນາມ)
ພາບຖ່າຍ “ແຕ່ງຕົວ”- ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນຫືວທົງ (ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ)
ພາບຖ່າຍ: “ທ່າຕັດສິນ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ:ຫງວຽນດີງຈຽນ (ແຂວງເທື່ອທຽວເຫ້ວ)
ພາບຖ່າຍ: “ດອກທະເລ”- ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນຕຽນຢູງ (ແຂວງ ບີງດີ້ງ)
ພາບຖ່າຍ “ນົກສີດາຈັບປາ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນເຈີນແທງຫຍ໋າ (ແຂວງ ດົງທາບ)
ພາບຖ່າຍ: “ທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ມາຍແທ່ງເຈືອງ (ແຂວງ ກວ໋າງນາມ)
ພາບຖ່າຍ: “ຄົ້ນຫາຖ້ຳມືດ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ມາຍແທ່ງເຈືອງ (ແຂວງ ກວ໋າງນາມ)
ພາບຖ່າຍ: “ ສີສັນດອກໄມ້ຢູ່ເຊີນຈ່າ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຮີ່ງວັນຈ່ວຽນ (ນະຄອນ ດາຫນັງ)
ພາບຖ່າຍ “ດາລາດລະດູນ້ຳໝອກ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ເຢືອງຮ່ວາງດັງ (ແຂວງດົງນາຍ)
ພາບຖ່າຍ: “ລະດູຫນາວຢູ່ ເໝົາເຊີນ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ລືວມີງເຢີນ (ແຂວງລ້າງເຊີນ)
ພາບຖ່າຍ: “ຄົ້ນຫາ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຕືເທຢີ (ແຂວງກຽນຢາງ)
ພາບຖ່າຍ: “ເກັບດອກບົວທອງ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ໂດ໋ຕຽນຫວືງ (ເກີນເທີ)
ພາບຖ່າຍ “ງານບຸນບົນແມ່ນ້ຳ ຈ່າງອານ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ , ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນແມ້ງລີງ (ແຂວງນີງບີງ)
ພາບຖ່າຍ “ຮ້ອຍຍິ້ມຂອງແມ່ເຖົ້າ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນທິຮ່າເຟືອງ (ເທື່ອທຽນເຫ້ວ)
ພາບຖ່າຍ: “ເດີນທາງ” -ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນວັນເຫີບ (ແຂວງ ດັກລັກ)
ພາບຖ່າຍ: “ຄາວເຍົາໄວ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຮີ່ງກົງເຫງ໋ຍ (ແຂວງນີງທ້ວນ)
ພາບຖ່າຍ: “ບິນເທິງເຂດນ່ານຟ້າໃນຕົວເມືອງ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ , ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນທູຈາງ(ນະຄອນ ດາຫນັງ)
ພາບຖ່າຍ: “ສະແດງບົນທະເລ”-ລາງວັນຊົມເຊີຍ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຟານຊວນງວຽນ (ແຂວງ ຢາລາຍ)
ພາບຖ່າຍ: ຜັກໝາກໄມ້ຫວຽດນາມ”-ລາງວັນທີ 3, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ໂຮ່ດັງຄວາ (ແຂວງບີງທ້ວນ)
ພາບຖ່າຍ: “ໃນສາຍຕາ”- ລາງວັນທີ 3, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ເຈີນຈ້ອງເລື້ອມ (ແຂວງນີງທ້ວນ)
ພາບຖ່າຍ “ລະດູບານໃຫມ່ຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ”-ລາງວັນທີ 3, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນກວາງຮູຍ (ແຂວງນາມດີ້ງ)
ພາບຖ່າຍ: “ວາລະສານຊີວິດ”-ລາງວັນທີ 3, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຮີ່ງວັນຈ່ວຽນ (ນະຄອນ ດາຫນັງ)
ພາບຖ່າຍ: “Seaking shadow” - ລາງວັນທີສອງ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ຫງວຽນອາຍກວັກ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມີນ)
ພາບຖ່າຍ “ສີສັນຕາມແທງ”- ລາງວັນທີສອງ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ເລຈ້ອງຄາງ(ແຂວງກວ໋າງນາມ)
ພາບຖ່າຍ “ພະລັງຊີວິດໃຫມ່” - ລາງວັນທີຫນຶ່ງ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ: ເຈີນຫວູກວາງຮູຍ (ນະຄອນໂຮ່ຈິມີນ)

ບັນດາພາບຖ່າຍຍາດໄດ້ລາງວັນ Festival ນັກຖ່າຍຮູບ “ຈີນຕະນາການຫນຸ່ມ, ມູມມອງຫນຸ່ມ”

(VOVWORLD) - ດ້ວຍຄວາມປາດຖະຫນາຢາກຊອກຫານັກຖ່າຍຮູບຫນຸ່ມ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ Festival ນັກຖ່າຍຮູບຫນຸ່ມປີ 2017 ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ຈີນຕະນາການຫນຸ່ມ, ມູມມອງຫນຸ່ມ” ໄດ້ແນະນຳບັນດາພາບຖ່າຍທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ມະນຸດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ… ຜ່ານມູມມອງຂອງຄົນລຸ້ນຫນຸ່ມມີ ອາຍຸ ແຕ່ 18 – 35 ປີ.