Media /
ໃນເກາະເຈື່ອງຊາ, ພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນທຸກອາທິດ, ໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເມື່ອມີບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຈາກດິນຕໍ່ແຜ່ນມາຢ້ຽມຢາມເກາະ.
ຄະນະຜູ້ແທນໂດຍທ່ານເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຫງວຽນຫງອກເລືອງ ນຳໜ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ສວນສະໜາມ.
ໃນທ່າມກາງແສງແດດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ລົມແຮງຢູ່ເຈື່ອງຊາ, 10 ຄຳປະຕິຍານຕົວກຽດຕິດຄຸນ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມໄດ້ດັງກ້ອງກັງວານຂຶ້ນຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນພ້ອມກັນຮ້ອງເພງຊາດຫວຽດນາມ.
ໃນທ່າມກາງແສງແດດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ລົມແຮງຢູ່ເຈື່ອງຊາ, 10 ຄຳປະຕິຍານຕົວກຽດຕິດຄຸນ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມໄດ້ດັງກ້ອງກັງວານຂຶ້ນຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນພ້ອມກັນຮ້ອງເພງຊາດຫວຽດນາມ.

ພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ ແລະ ສວນສະໜາມທີ່ສັກກະລະບູຊາຢູ່ເຈື່ອງຊາ

(VOVWORLD) - ໃນເກາະເຈື່ອງຊາ, ພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນທຸກອາທິດ, ໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເມື່ອມີບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຈາກດິນຕໍ່ແຜ່ນມາຢ້ຽມຢາມເກາະ. 

Nguyen My Tra