กิจกรรมการผลิตที่คึกคักในต้นปีใหม่

(VOVworld) –   วันที่๓กุมภาพันธ์  ท่าเรือนานาชาติGemadept ยุงก๊วต จังหวัดกว้างหงายได้ขนถ่ายสินค้างวดแรกในปี๒๐๑๔รวม๑หมื่น๘พันตันให้แก่เรือMega Grace ของสาธารณรัฐ 

กิจกรรมการผลิตที่คึกคักในต้นปีใหม่ - ảnh 1
บรรดาชาวประมงออกทะเลจับปลาในต้นปีใหม่(Photo: Vn.Express)

(VOVworld) –  วันที่๓กุมภาพันธ์  ท่าเรือนานาชาติGemadept ยุงก๊วต จังหวัดกว้างหงายได้ขนถ่ายสินค้างวดแรกในปี๒๐๑๔รวม๑หมื่น๘พันตันให้แก่เรือMega Grace ของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งในช่วงตรุษเต๊ต เจ้าหน้าที่พนักงานท่าเรือGemadept ยุงก๊วตได้ขนถ่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างเเข็งขัน ในวันที่๖กุมภาพันธ์นี้ ท่าเรือแห่งนี้จะขนถ่ายสินค้างวดที่๒
ในวันเดียวกัน เกษตรกรจังหวัดเหงะอานได้เริ่มการทำนาปลูกข้าวฤดูใบไม้ผลิในพื้นที่นาเกือบ๘หมื่น๖พันเฮกต้าร์ซึ่งเพื่อให้ฤดูนี้เก็บเกี่ยวได้ผลดี สำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดเหงะอานได้ปฏิบัติแผนการผลิต ประสานกับท้องถิ่นต่างๆเพื่อแนะนำให้บรรดาเกษตรกรเตรียมพร้อมทุกปัจจัยทั้งพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และเงื่อนไขอำนวยการผลิตอื่นๆ นายเหงวียนวันเหลิบ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดเหงะอานเผยว่า“พร้อมกับการรณรงค์ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้ บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกษตรจะลงพื้นที่อำเภอเพื่อแนะนำด้านเทคนิคให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างผลผลิตสูงในการผลิตเกษตร ”
ส่วนเมื่อบ่ายวันที่๒กุมภาพันธ์ บรรดาชาวประมงในเขตชายฝั่งทะเลนิงถ่วนได้จัดพิธีแข่งเรือมังกรและเปิดร่องน้ำเพื่อออกทะเลจับปลาในต้นปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีของชาวประมงที่อยู่ริมฝั่งทะเลในจังหวัดนิงถ่วนเพื่อให้กำลังใจและสร้างบรรยาการการทำงานที่ครึกครื้นในต้นปีใหม่๒๐๑๔อีกทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมเกียรติประวัติ เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนชาวประมงอยู่ริมฝั่งทะเล พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ชาวประมงกระชับความสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการประมง./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด