กิจกรรมขานรับกิจกรรมทำความสะอาดระดับโลกปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 15 กันยายน ณ อำเภอตวีฟอง จังหวัดบิ่งถ่วน ได้มีการจัดพิธีส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์อาสาสมัครทั่วประเทศเพื่อขานรับกิจกรรมทำความสะอาดระดับโลกปี 2018 ในหัวข้อ “บริหารจัดการขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตชนบทอย่างยั่งยืน”
กิจกรรมขานรับกิจกรรมทำความสะอาดระดับโลกปี 2018 - ảnh 1 เยาวชนทำความสะอาดในหาดทรายต่างๆ

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทเป็นผู้เดินหน้าและเป็นกองกำลังอาสาของสมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ป้องกันและต่อต้านภัยธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ กองเยาวชนคอมมิวนิสต์ส่วนกลางได้มอบอุปกรณ์และถงขยะเพื่อใช้เก็บขยะในเขตชุนชนในอำเภอตวีฟอง จังหวัดบิ่งถ่วน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด