กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10

(VOVWORLD) -ในกรอบของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่10 เมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม  เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯได้เดินทางไปยังเมืองมายโจว์ จังหวัดฮว่าบิ่งห์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับสหพันธ์เยาวชนจังหวัดฮว่าบิ่งห์

กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 1 เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  เยาวชนทั้ง 2 ประเทศได้เยี่ยมชมหมู่บ้านบ๋านล๊าคและเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยขาว โดยสหภาพเยาวชนจังหวัดฮว่าบิ่งห์ได้ต้อนรับและจัดกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมการแสดงท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยขาว ชนเผ่าม้ง และได้ร่วมเต้นรำแบบพื้นเมืองกับชาวบ้าน

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนจังหวัดฮว่าบิ่งห์และชาวบ้าน ในพื้นที่ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ หมู่บ้านนาฝุด โดยได้สร้างลานเอนกประสงค์พร้อมเวทีสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่และได้ตั้งชื่อว่า “ลานมิตรภาพเยาวชนไทย-เวียดนาม”  ซึ่งลานเอนกประสงค์แห่งนี้ จะเป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและเวียดนาม.

กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 2
กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 3
กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 4
กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 5
กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 6
กิจกรรมต่างๆในกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนามครั้งที่ 10 - ảnh 7
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด