กิจกรรมต่างๆในงานเฟสตีเวิลมรดกกว่างนาม ครั้งที่๕ ปี๒๐๑๓

(VOVWorld) – กิจกรรมต่างๆในงานเฟสตีเวิลมรดกกว่างนาม ครั้งที่๕ ปี๒๐๑๓
กิจกรรมต่างๆในงานเฟสตีเวิลมรดกกว่างนาม ครั้งที่๕ ปี๒๐๑๓ - ảnh 1
นางอีรีนา โบโกวา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก(Photo:baomo.com )

(VOVWorld) – ในกรอบของงานเฟสตีเวิลมรดกกว่างนาม ครั้งที่๕ ปี๒๐๑๓ วันที่๒๔เดือนนี้ ณ เมืองเก่าโห่ยอานได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น Farmtrip “ค้นพบหมู่บ้านชนบทเกิ๋มแทง”ด้วยรถจักรยาน  การแสดงศิลปะ“กลิ่นอายเวียดนาม” โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ“กว๋างนามกับมิตรประเทศ” ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่๒๓เดือนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การสัมมนานานาชาติในหัวข้อ“๑๐ปีปฏิบัติอนุสัญญาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก บทเรียน ประสบการณ์และวางแนวทางในอนาคต”ที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวและคณะกรรมการยูเนสโกแห่งชาติซึ่งบทปราศรัยเกือบ๓๐บทของผู้บริหารและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเน้นตีความบทบาทของยูเนสโกและความสำคัญของอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมปี๒๐๐๓ของยูเนสโกต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์มรดกของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการปฏิบัติอนุสัญญา สรุปผล๑๐ปีปฏิบัติอนุสัญญานี้เพื่อถอดประสบการณ์และวางมาตรการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติอนุสัญญาของประเทศต่างๆที่เข้าร่วม นายโห่แองต๊วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้กล่าวว่า“ระยะเวลา๑๐ปีช่วยให้พวกเราเห็นผลกระทบในทางบวกของอนุสัญญาฉบับนี้ต่อชีวิตของมวลมนุษย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม  ค้ำประกันการให้ความเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติเกี่ยวกับความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมนามธรรมและสามารถแสวงหาความร่วมมือและช่วยเหลือจากนานาชาติ”     ในการนี้ นางอีรีนา โบโกวา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกเผยว่า ยูเนสโกพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมาตรการเพื่อช่วยเหลือเวียดนามปฏิบัติเพื่อผลักดันกระบวนการปฏิบัติเป้าหมายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกและประเทศสมาชิกได้ให้คำมั่นสัญญา ในวันเดียวกัน ที่อำเภอเมืองPrao อำเภอดงฮึงได้มีการจัดพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนBhơ HồôngและĐhơ Rồng เพื่อสดุดีคุณค่าวัฒนธรรมกว๋างนามโดยเฉพาะ เอกลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่นของชนกลุ่มน้อยเกอตูที่ดงยาง นายดิงห่าย ผู้อำนวยการสำนักงาน วัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างนามเผยว่า “พวกเราอยากแนะนำกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ เยาวชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับเส้นทางโฮจิมินห์แห่งตำนานของเวียดนาม และหวังว่า เส้นทางสายนี้ประสานกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวของชุมชนในเวลาที่จะถึงจะมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อันมีส่วนร่วมขจัดความยากจน”            ค่ำวันที่๒๓เดือนนี้  ที่ใจกลางเมืองเก่าโห่ยอานได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นแขกรับเชิญโดยมุ่งสู่หัวข้อของงานเฟสตีเวิลคือ“บรรยากาศมรดกวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ”  สัปดาห์เฟสตีเวิลจะสิ้นสุดลงในวันที่๒๖เดือนนี้./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด