กิจกรรมต่างๆในวันเด็กสากล

( VOVworld )- กิจกรรมต่างๆในวันเด็กสากล

กิจกรรมต่างๆในวันเด็กสากล - ảnh 1
ท่านเหงวียนถิ่ยวานประธานประเทศมอบของขวัญแก่เด็กป่วยโรคมะเร็ง 

( VOVworld )- เช้าวันที่ ๑ เดือนนี้ พิธีเปิดเดือนปฏิบัติเพื่อเด็กปี ๒๐๑๓ ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยกระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมกับคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยภายใต้หัวข้อ “ สร้างโอกาสให้แก่เด็กยากจนและเด็กชนกลุ่มน้อยได้พัฒนาอย่างเสมอภาค  ” โอกาสนี้ ท่านเหงวียนถิ่ยวานรองประธานประเทศได้กล่าวปราศรัยโดยย้ำว่า หลายปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กยากจน เด็กที่อาศัยอยู่ในเขตยากจนและด้อยโอกาสได้มีชีวิตที่ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อพัฒนาตัวเอง ซึ่งได้ส่งผลให้สิทธิต่างๆของเด็กและคุณภาพชีวิตของพวกเขาดียิ่งขึ้น  เด็กเวียดนามส่วนใหญ่ได้อยู่ในความรักอันอบอุ่นของครอบครัวและสังคม เด็กหลายคนสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย  ท่านเหงวียนถิ่ยวานกล่าวว่า “ การเปิดเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปีนี้ตรงกับการรณรงค์เปิดฤดูร้อนอาสาของกองเยาวชนทุกสาขาในทั่วประเทศ  ดังนั้น ด้วยความกระตือรือร้น ความรักและความรับผิดชอบของตน สมาชิกกองเยาวชนทุกคนต้องไปยังเขตทุรกันดารห่างไกลความเจริญและเขตยากจนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน อันเป็นการมีส่วนร่วมในการทำนุและส่งเสริมให้กำลังใจเด็กฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตเพื่อสู่จุดหมายตามที่ได้ฝันไว้  ผู้ปกครองควรส่งเสริมคุณค่าและเกียรติประวัติของครอบครัวเพื่อหล่อเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี เรียนดีและเพื่อเติบโตเป็นเจ้าของประเทศ  ทั้งนี้คือความสุขของพวกเราทุกคน
ในโอกาสนี้ องค์การและบุคคลที่มีใจกุศลได้บริจาคเงิน ๑ หมื่นล้านด่งเข้ากองทุนอุปถัมภ์เด็กเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจน เด็กชนกลุ่มน้อยที่มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าความยากลำบากในชีวิตเพื่อได้ผลการเรียนดี
กิจกรรมต่างๆในวันเด็กสากล - ảnh 2
ร่วมกันวาดภาพ

วันที่๑มิถุนายนเป็นวันเด็กสากลและก็เป็นวันเริ่มต้นเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กเวียดนามในระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๓๐มิถุนายนในหัวข้อ“สร้างโอกาสพัฒนาอย่างเสมอภาคให้แก่เด็กยากจนและเด็กชนเผ่า”  ในโอกาสนี้ ท้องถิ่นต่างๆในเวียดนามได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่เด็กยากจน จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็ก   เมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม ท่านNguyễn Xuân Phúc รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเด็กที่ติดเชื้อไวรัสHIV ที่ศูนย์รักษาโรค ให้การศึกษาแรงงานสังคมหมายเลข๒ ที่อำเภอบาหวี่กรุงฮานอยโดยได้มอบของขวัญให้แก่เด็กในโอกาสวันเด็กสากล มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีผลการเรียนดี๑๕ทุนและแสดงความประสงค์ว่า ไม่ว่าในสภาวการณ์ใด เด็กก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียร เป็นเด็กดี และเรียนเก่ง เชื่อฟังครู  เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ รักษาโรค และการทำงานต่อผู้ติดเชื้อHIV โดยเฉพาะ เด็กติดเชื้อHIVในอนาคต ท่านNguyễn Xuân Phúc กล่าวว่า“พรรคสาขา ทางการปกครองทุกระดับต้องตระหนักให้ดีถึงการดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาแก่เด็กติดเชื้อHIV หน่วยงานสาธารณสุข การเงิน การศึกษาและฝึกอบรม แรงงานและทหารทุพลภาพควรระดมเงินทุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพของการตรวจและรักษาโรคให้แก่เด็กติดเชื้อHIV ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการเหยียบหยามดูถูก ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว ควรสร้างบรรยาการชีวิตที่กลมกลืน และชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักให้แก่เด็กและช่วยให้เด็กมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพให้มีความสมบูรณ์”  เดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กในปีนี้เน้นให้ความสนใจต่อเด็กยากจนกว่า๓ล้านคน ที่อาศัยในเขตชนเผ่าและเขตยากจนส่วนใหญ่ นายNguyễn Hải Hữu อธิบดีกรมคุ้มครองและดูแลเอาใจใส่เด็กแห่งกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า ประชาคมระหว่างประเทศ และกองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนีเซฟชื่นชมการปฏิบัติสิทธิของเด็กในเวียดนาม การคุ้มครองและดูแลเอาใจใส่เด็กในเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก“เด็กยากจนตามมาตรฐานยากจนของเวียดนามปัจจุบันที่รัฐบาลได้ประกาศในช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๑๕ พวกเรามี๖กลุ่มนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กนี้ ก่อนอื่นคือ นโยบายที่เกี่ยวข้องถึงการอุปถัมภ์ทางสังคม สำหรับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมีนโยบายช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้เพื่อเลี้ยงดูเด็กเพื่อค้ำประกันด้านโภชนาการ เด็กยากจนและเด็กชนเผ่าทุกคนมีบัตรประกันสาธารณสุขซึ่งเป็นนโยบายสำหรับเด็กผ่านโครงการสำหรับเด็ก และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  เช่น โครงการขจัดความยากจน โครงการ๑๓๕ และโครงการ๖๒อำเภอที่ยากจนเป็นพิเศษ”  

กิจกรรมต่างๆในวันเด็กสากล - ảnh 3
พระมหาทิกดึ๊กเต่วเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเด็กป่วย 

ค่ำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ณ กรุงฮานอย กองทุนอุปถัมภ์เด็กเวียดนามได้จัดการพบปะสังสรรค์กับตัวแทนเด็กที่ยากจน ๕๐ คนในทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจแก่จิตใจแห่งการฟันฝ่าความยากลำบากของพวกเขาเพื่อเรียนดี  โอกาสนี้ ตัวแทนผู้บริหารพรรค รัฐ กระทรวงแรงงานทหารทุพพลภาพและสังคม กองทุนอุปถัมภ์เด็กเวียดนามและบรรดาผู้อุปถัมภ์ได้มอบของขวัญให้แก่เด็กเหล่านี้  โดยท่านฝ่ามถิ่นห่ายเจวี่ยนรมว.แรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า หลายปีที่ผ่านมา กองทุนอุปถัมภ์เด็กเวียดนามสามารถระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสไปโรงเรียน ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพและจิตใจให้พัฒนาเป็นอย่างดี  ท่านเจวี่ยนยืนยันว่า  “ เด็กเวียดนามไม่เพียงแต่ได้รับการดูแลในวันเด็กสากลเท่านั้น หากยังจัดเดือนปฏิบัติเพื่อเด็กๆโดยได้รับการดูแลจากสังคมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ป้ารู้สึกดีใจที่หนูๆได้พยายามฟันฝ่าความยากลำบากต่างๆเพื่อเรียนดีและฝึกฝนตนเป็นคนดีสมกับเป็นหลานที่ดีของลุงโฮ  พรรคและรัฐให้ความสนใจต่อภารกิจการคุ้มครอง ดูแลและให้การศึกษาเด็กตลอดจนมอบความสะดวกทุกอย่างให้แก่พวกหนู  ป้าหวังว่า ในปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ หนูๆทุกคนจะหมั่นเรียนรู้และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตเพื่อกลายเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม  ขอให้หนูๆมีความสุขสนุกสนานในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้

โอกาสนี้ ท่านฝ่ามถิ่นห่ายเจวี่ยน รมว.แรงงานทหารทุพพลภาพและสังคมได้มอบเข็มที่ระลึกมิตรภาพแด่นาย มูน ยองเก ประธานองค์การซันนี่ โคเรียจากการมีส่วนร่วมและสนับสนุนเงินให้แก่การผ่าตัดหัวใจสำหรับเด็กที่ยากจน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด