กิจกรรมรำลึกวันครูเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติเวียดนามได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 35ปีวันครูเวียดนาม 20 พฤศจิกายน ในการนี้ นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติเวียดนามในตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ได้มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเวียดนาม ลาวและกัมพูชาและเป็นสะพานเชื่อมด้านวิทยาศาสตร์และครูในทั่วโลก
กิจกรรมรำลึกวันครูเวียดนาม - ảnh 1 พิธีมอบรางวัล หวอเจื่องต๋วาน ครั้งที่20 (Photo: SGGP.org.vn)

ในวันเดียวกัน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล หวอเจื่องต๋วาน ครั้งที่20ให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่บริหารด้านการศึกษาดีเด่นของนครโฮจิมินห์ 40 คนเนื่องจากได้มีส่วนร่วมต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาของนครโฮจิมินห์ในเวลาที่ผ่านมา ในการนี้ นาย เหงวียนเถี่ยนเญิน เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์ได้ชี้ชัดว่า“ผู้บริหารและประชาชนนครโฮจิมินห์มีความเชื่อมั่นว่า บนเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ความคล่องตัว กล้าคิดกล้าทำ แถวขบวนครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานด้านการศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อภารกิจการพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นครโฮจิมินห์ให้เป็นนครที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ก่อนหน้านั้น เมื่อคํ่าวันที่ 18 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดรายการ “แทนการแสดงความสำนึกในบุญคุณ” เพื่อเชิดชูสดุดีครูที่มีส่วนร่วมพัฒนาภารกิจการศึกษา ในการนี้ นาย ฝุ่งซวนหย่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนามได้ยืนยันว่า“ผมมีความประทับใจเป็นอย่างมากต่อครูที่สอนหนังสือในเขตที่ห่างไกลความเจริญและเขตทุรกันดาร พร้อมทั้งรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วิธีการสอนและการบริหารใหม่ๆของครูและเจ้าหน้าที่บริหารด้านการศึกษาต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญให้แก่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในทุกด้านตามมติ 29 ของคณะกรรมการกลางพรรคที่มุ่งเน้นทำให้การศึกษาของเวียดนามเข้าถึงเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาประเทศต่างๆ หวังว่า ครูและเจ้าหน้าที่บริหารด้านการศึกษาแต่ละคนจะตระหนักได้ดีเกี่ยวกับหน้าที่การเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาเพราะเป็นปัจจัยชี้ขาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาเวียดนาม”

ในวันเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยถู๋เหย่าโหมด จังหวัดบิ่งเยือง ได้มีการจัดการพบปะสังสรรค์ในโอกาสวันครูเวียดนาม โอกาสนี้ ดร.โงห่งเหยี่ยบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯได้เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2018 จะพัฒนาคณะต่างๆให้ได้มาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยถู๋เหย่าโหมดให้ได้มาตรฐานดังกล่าวภายในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด